هم رسان: طبق یک تحقیق صنعتی جدید، کمتر از نیمی از متخصصان امنیت اطلاعات زن از پیش زمینه فناوری اطلاعات و علوم رایانه ای برخوردار هستند. این مسئله لزوم دید بازتر کارفرمایان در هنگام استخدام نیروهای کار را برجسته می کند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از اینفوسکیوریتی، گزارش «نقش زنان در زمینه امنیت سایبری» نتیجه مصاحبه با 300 متخصص امنیت فناوری اطلاعات زن است و هدف آن به چالش کشیدن عقاید و افکار و تشویق زنان به مشارکت در این صنعت است.
بیش از یک سوم این زنان بیش از ده سال در زمینه امنیت سایبری مشغول کار بوده اند و بیش از نیمی از آنها نیز برای بیش از 5 سال در این زمینه کار می کرده اند.
مصاحبه شوندگان از حوزه های متفاوتی از جمله پذیرش، روانشناسی، حسابرسی داخلی، کارآفرینی، فروش، هنر و غیره انتخاب شده بودند که نشان می دهد سازمان ها در زمان انتخاب داوطلبان یک شغل با دقت بالایی عمل کنند.
مهارت های درجه یکی که این پاسخ دهندگان ادعا کردند به شغل خود آورده اند شامل برقراری ارتباط (74 درصد)، انجام کار (70 درصد)، انجام چندین وظیفه (65 دصد) و ایجاد یک دیدگاه جدید می شدند.

«کارولین وانگ» نویسنده این گزارش و نایب رئیس شرکت کوبالت می گوید: «موضوع تنوع باید در صنعت تشویق شود زیرا این مسئله می تواند منجر به خلاقیت و تفکر هوشمندانه تر شود و تاثیرات مثبتی بر یادگیری خواهد داشت. بنابراین برای دستیابی به تنوع درست و صحیح، کارفرمایان باید تحقیق و بررسی های بیشتری را درباره داوطلبان صورت دهند.»
او در مصاحبه خود با اینفوسکیوریتی می گوید: «گروه های متنوع، نتایج بهتر، ساده تر و واضحتری دارند. در صنعتی که با کمبود یک استعداد مهم و اصلی مواجه است، مدیران باید در روند استخدام نیروی انسانی دخالت بیشتری داشته باشند و در مورد استعدادها و مهارت های اصلی مورد نیاز برای یک پست خاص با دید بازتری فکر کنند.»
صنعت جهانی امنیت سایبری با کمبودهای مهارتی و شکاف های عمیقی مواجه است و به همین دلیل لزوم تشویق زنان برای حضور و فعالیت در این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
طبق آمار مرکز آموزش و امنیت سایبری زنان تنها 11 درصد از کل نیروی کار حوزه امنیت سایبری در جهان را تشکیل می دهند و انتظار می رود در سال 2022 کمبودهای کلی این صنعت به 1.8 نفر برسد.