هم رسان:ذخیره کالری های اضافی در بدن بسیار پیچیده تر از آن است که شما تصور کنید. اولین قدم فکر نکردن درباره کالری ها است. کالری ها سنجشی از انرژی هستند. درست مثل این است که به جای جمله “چطور می توانم سوخت ماشینم را ذخیره کنم؟ ” بگوییم “چطور می توانم گالن را ذخیره کنم؟”.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از فوربز، انرژی بدن شما از سه منبع اسیدهای آمینه، گلوکوز و اسید های چرب تامین می شود. استفاده از گلوکوز برای بدن شما بسیار راحت است. بعد از آن اسید های چرب هستند، در حالیکه بدن برای شکستن اسیدهای آمینه به تلاش بیشتری نیاز دارد.
هر سه این منابع طی یک فرایند متابولیک به استیل-کوآ تجزیه می شوند که پس از آن به ATP تجزیه شده و برای به دست آوردن انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.
گلوکز در جریان خون (قند خون) و در ماهیچه ها و کبد (منابع گلیکوژن) قرار دارد. سطح قند خون شما توسط غدد گوناگون تنظیم می شود. زمانی که سطح قند خون پایین باشد، از بدن خواسته می شود که انرژی را از منایع مختلف آزاد کند تا مقدار آن به سطح نرمال برسد.

اسیدهای چرب در سلول های چربی و در قالب تری گلیسیرید ذخیره می شوند. اسیدهای چرب نیز اغلب در جریان خون شما و همچنین به عنوان اسید چرب آزاد یا کلسترول یافت می شوند. مقدار انرژی موجود در چربی ها دو برابر انژی گلوکز است، اما برای رسیدن به این مقدار انرژی به فرایند طولانی تر و اکسیژن نیاز دارند، در حالیکه گلوکز ها بدون اکسیژن انرژی تولید می کنند.
اسید های آمینه نیز در جاهای مختلفی از بدن و عمدتا در ماهیچه های شما یافت می شوند. در صورتی که شما به انرژی نیاز داشته باشید، بدن تان ماهیچه ها و همچنین چربی ها را برای ایجاد انرژی تجزیه می کند.
گلوکز، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب می توانند به تری گلیسیرید ها تبدیل شوند. در صورتی که ماهیچه ها و کبد شما ضعیف شده باشند، تری گلیسیریدها و اسید های آمینه به گلیکوژن تبدیل می شوند تا ذخیره شوند، این همان روش اولیه است که شما از طریق ورزش و نرمش چربی های خود را از دست می دهید.