هم رسان: در حال حاضر شرکت های زیادی هم در بخش خودروسازان و هم در بخش شرکت های فن آوری در حال تست خودروهای خودران هستند. به هر حال طبق قوانین بخش های مختلف دنیا برای تست کردن این خودرو ها در خیابان های عمومی باید یک نفر در داخل این خودرو ها وجود داشته باشد تا در صورت بروز مشکلات احتمالی در حین تست کنترل آن را به عهده بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، البته هدف از این کار رسیدن به مرحله ای است که خودرو ها دیگر نیازی به راننده انسان نداشته باشند، و این همان چیزی است که وایمو قصد دارد آن را به انجام برساند. اخیرا این شرکت مجوزی دریافت کرده است که بر اساس آن می تواند خودروهای کاملا خودران خود را در خیابان های کالیفرنیا تست کند. به نظر می رسد که وایمو پیش از این نیز تست های مشابهی را در خیابان های عمومی ایالت آریزونا به انجام رسانده است، بنابراین جای تعجب ندارد که این شرکت تست های خود را در بخش های دیگر آمریکا و در جاده های مختلف و با رانندگان مختلف تکرار کند.

طبق اظهارات سخنگوی DMV، آنها تائید کرده اند که چنین درخواستی را دریافت کرده اند، اما از اظهار نظر درباره قبول یا رد این درخواست ممانعت کردند. به هر حال باید اشاره کنیم که در اوایل ماه جاری، مسئولین کالیفرنیا با انجام تست خودروهای کاملا خودران موافقت کردند، بنابراین دریافت مجوز به این بستگی دارد که آیا وایمو می تواند الزامات مورد نیاز را برای تست تکنولوژی خودروی خودران خود تهیه و آماده کند یا نه.