هم رسان: حمله ی باج افزاری واناکرای در اوایل سال میلادی جاری تقریباً یک سوم از بخش های سلامت و بهداشت و خدمات بیمارستان های انگلیس را فلج کرد. این باج افزار همچنین حدود 300 کلینیک محلی را نیز در این کشور تحت تاثیر قرار داد. مقامات امنیتی این کشور پس از این حمله تحقیقات خود درباره ی حمله ی سایبری مذکور را آغاز کردند و حالا اعلام کرده اند که عامل حمله ی باج افزاری واناکرای هکر های کره شمالی بوده اند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، وزیر امنیت بریتانیا «بن والاس » طی مصاحبه ی رادیویی خود با بی بی سی اعلام کرد که عامل حمله واناکرای هکرهای کره شمالی بودند.
والاس با اشاره به اینکه این کشور عقیده دارد یک کشور خارجی عامل این حمله است، گفته ” به اعتقاد ما کره شمالی کشوری است که در این حمله ی جهانی دست داشته است.”
والاس از بیان جزییات امنیتی این مسئله خودداری کرده است اما گفته: ” ما اطمینان داریم که کره شمالی در این حمله ی سایبری نقش داشته است.” وی در ادامه اظهار داشته که کشورهای بسیاری در جهان با انگلیس هم عقیده اند و اعتقاد دارند که کره شمالی در این حمله نقش داشته است.

کره شمالی عامل اصلی حمله ی باج افزاری واناکرای«برد اسمیت» مشاور امور حقوقی شرکت مایکروسافت نیز اوایل این ماه بیانیه ی مشابهی را منتشر کرده است. وی اعلاکم کرده : ” به اعتقاد من اکنون همه به این نتیجه رسیده اند که کره شمالی با استفاده از ابزارها یا سلاح های سایبری به سرقت رفته از آژانس امنیت ملی امریکا مسبب این حمله بوده است.”
این اولین باری نیست که کره شمالی متهم به دست داشتن در حمله ی باج افزاری واناکرای می شود. کره شمالی پیش از این در ماه مه ارتباط پیونگ یانگ با حمله ی باج افزاری واناکرای را احمقانه خوانده بود.