هم رسان: یادداشت برداری و ثبت سوابق بیمار به پزشکان کمک می‌کند تا درمورد سلامتی بیمار، آلرژی‌ها، داروهایی که مصرف می‌کنند آگاهی داشته باشند. با این حال یادداشت برداری و نوشتن گزارش می‌تواند کار سخت و زمان بری باشد به همین دلیل گوگل درصدد حل این موضوع برآمده است.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، به گفته گوگل اسناد و مدارک خوب کمک می‌کند تا دیگر افراد گروه با افکار، نگرانی‌ها و برنامه‌های یک پزشک ارتباط برقرار کنند و مراقبت‌های درمانی خوبی را ارائه دهند. متاسفانه، پزشکان بیشتر زمان خود را صرف تهیه سوابق پزشکی بیماران می‌کنند تا درمان آنها.

استفاده از فناوری تشخیص صدا برای ثبت سوابق بیماربرای حل این موضوع، گوگل اخیراً اعلام کرده برنامه آزمایشی را اجرا خواهند کرد که در آن از فناوری تشخیص صدا برای کمک به یادداشت برداری ویزیت‌های دکتر و بیمار استفاده خواهد شد. آن‌ها مدل‌های تشخیص صدا خودکاری را توسعه داده‌اند که می‌توانند چند صدا را در حین یک مکالمه تشخیص دهند، بدین ترتیب می‌توانند صدای پزشک را از بیمار تمییز دهند.
البته این موضوع نگرانی‌هایی را نیز در زمینه حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند، مانند اینکه بیمار می‌خواهد شناسایی شود یا خیر. گرچه در این برنامهٔ آزمایش تنها در صورت اعلام رضایت بیمار، صدای وی ضبط می‌شود و نام آن‌ها جهت حفظ حریم خصوصی ذکر نمی‌شود. در هر حال باید منتظر بود و دید که این فناوری می‌تواند در زمینه پزشکی کارآمد باشد یا خیر، البته این کاری است که گوگل سعی دارد متوجه آن شود.