هم رسان: واقعیت مجازی ابزاری فوق العاده برای ایجاد سرگرمی هایی مانند تماشای فیلم، بازی کردن و غیره است اما به نظر می رسد دانشمندان موسسه École polytechnique fédérale de Lausanne به این نتیجه رسیده اند که می توان از واقعیت مجازی برای تسکین و درمان درد فانتوم استفاده کرد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، اگر با دردهای فانتوم آشنایی ندارید، گروه Mayo Clinic آن را به این صورت تعریف کرده است: «درد فانتوم دردی است که در اثر قطع عضو ایجاد می شود. پزشکان در ابتدا اعتقاد داشتند این درد پس از قطع عضو یک مشکل روان شناختی است، اما متخصصان در حال حاضر متوجه شده اند این احساسات واقعی در نخاع و مغز ایجاد می شود.»

کاری که محققان انجام داده اند این است که یک عینک واقعیت مجازی به بیماران داده اند که در آن فیلم زنده از یک دوربین پخش می شود و این دوربین در حال فیلمبرداری از یک جفت پای مصنوعی است. این دوربین طوری نصب شده که دیدگاه فرد درباره پاهایش را تقلید کند، بنابراین ایده اصلی این است که هدف از پاهای مصنوعی شبیه سازی پاهای واقعی بیمار است. سپس محققان به طور همزمان به پاها و ناحیه بالای ضایعات نخاعی ایجاد شده از قطع عضو ضربه می زنند، طوری که بیمار احساس می کند این پاهای خود اوست که ضربه می خورد.
بعد از آن بیماران ادعا می کنند این احساس به کاهش دردهای نوروپانیک که در اثر قطع عضو احساس می کردند کمک کرده و به همین دلیل این گروه بر اساس موفقیت هایی که به دست آورده اند اکنون در حال توسعه یک سیستم درمانی هستند که می تواند به درمان بیمارانی که از ضایعات نخاعی و دردهای مزمن رنج می کشند، کمک زیادی کند.