درک سیستم های بیولوژیکی به عنوان دستگاه های محاسباتی نیاز به ادغام جنبه های زیستی و جنبه های محاسباتی با یکدیگر دارد. محاسبات زیستی یا BioComputation، شامل دامنه بسيار وسيعي از بخش هاي همپوشاني شده علوم فني و رياضي با علوم زيستي است. شايد بتوان گستره آنرا را از كهكشان ها تا موجودات ميكروسكوپي تعريف كرد.

حجم داده های زیستی بسیار بالاست (بزرگ داده ها) و تنها بخش کوچکی از آنها می تواند مورد بررسی قرار بگیرد مگر اینکه توان محاسباتی بالا و فضای ذخیره سازی کافی در دسترس باشد. فضای ابری و پردازنده های گرافیکی، امکان پردازش چنین داده های عظیمی را فراهم می آورد. با این حال حفظ حریم خصوصی، جنبه های حقوقی/ نظارتی و همچنین شرایط خاص برای برنامه های کاربردی اختصاصی (بهداشت و درمان، تجهیزات پوشیدنی و قابل کاشت در بدن) جزء نگرانی هایی است که هنوز حل نشده است.
سمپوزیوم بین المللی داده های بزرگ و محاسبات زیستی، به بحث و بررسی پیشرفت ها و چالش ها در موضوعات زیر اختصاص یافته است:

2016-07-13_083535

محورهای اصلی سمپوزیوم
داده های بزرگ و محاسبات حساس به متن
داده های بزرگ و تکنولوژی ابر و خدمات در محاسبات زیستی
داده های بزرگ، محاسبات ابری و پرادزنده های گرافیکی در محاسبات زیستی
تکنیک های با کارایی بالا برای محاسبات زیستی داده- محور
مدل های محاسباتی پیش بینی و داده های بزرگ
نرم افزار محاسبات داده های بزرگ
مدل های تکاملی و داده های بزرگ
داده های بزرگ و آمار زیستی
داده های بزرگ و محاسبات مربوط به بخش بهداشت و درمان
داده های بزرگ در تجزیه و تحلیل ژنوم
داده های بزرگ و محاسبات الگوها و تنوع بیماری ها (سرطان، دیابت، و غیره)
داده های بزرگ و محاسبات مربوط به داروها
داده های بزرگ و بهداشت و درمان / سلامت الکترونیک / محاسبات پزشکی از راه دور
داده های بزرگ و محاسبات در زمینه های بالینی
داده های بزرگ و محاسبات BioImage
داده های بزرگ و مدلسازی مولکولی
داده های بزرگ و فیزیک محاسباتی
داده های بزرگ و سیستم های بیولوژیکی
داده های بزرگ و مقیاس پذیری ابزارهای محاسبات زیستی
داده های بزرگ و مجموعه داده های زیستی مورد اعتماد
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:
http://eventegg.com/biocomputation-2016/

The International Symposium on Big Data and BioComputation
BIOCOMPUTATION 2016
June 26 – 30, 2016 – Lisbon, Portugal
زمان و مکان برگزاری: 26-30 ژوئن، 2016 (6-10 تیر 1395) / لیسبون، پرتغال