تمامی محورها و موضوعات این کنفرانس آماده حضور هر دو بخش پژوهش و صنعت می باشد.

محورهای اصلی کنفرانس:

اصول وب

معماری های وب؛ مهندسی وب؛ برنامه های کاربردی وب؛ خدمات وب و مدیریت اطلاعات؛ تجزیه و تحلیل رفتاری و شخصی؛ سیستم ها و رسانه های اجتماعی مبتنی بر وردپرس؛ تحلیل محتوا؛ وب فراگیر و تحرک پذیر؛ شبکه های اجتماعی و نمودار تجزیه و تحلیل؛ سیستم های جستجوی وب و برنامه های کاربردی؛ زیرساخت وب، مراکز داده، شبکه های تحویل محتوا و رایانش ابری؛ اقتصاد اینترنت و کسب درآمد.

جوامع وب

شبکه های اجتماعی تطبیقی؛ جوامع وب؛ همکاری مبتنی بر وب؛ انجمن Q / A در وب؛ مدل سازی کاربران وب برای آموزش الکترونیکی؛ نمایش پروفایل کاربر وب؛ تکامل پروفایل کاربر وب؛ جمع آوری داده های کاربر وب؛ مدیریت هویت وب؛ ارزیابی موتور جستجوی وب؛ جستجو در وب و متا جستجو.

خدمات اسکایلاین (Skyline)

ترکیب خدمات اسکایلاین؛ کیفیت سرویس مبتنی بر اسکایلاین، خدمات وب غالب؛ انتخاب خدمات اسکایلاین پویا، معیارهای اسکایلاین؛ موازی سازی محاسبات اسکایلاین؛ محاسبات  اسکایلاین پیشرو؛ بهینه سازی اسکایلاین برای ترکیب وب سرویس؛ برنامه های کاربردی اسکایلاین (همتا به همتا، دموگرافیک و غیره)؛ بنچمارک برای محاسبات اسکایلاین.

طراحی وب معنایی و برنامه نویسی

پارادایم های جدید برنامه نویسی وب معنایی، تجسم داده های وب و داده های بزرگ؛ الگوهای برنامه نویسی؛ الگوها برای جستجوی معنایی؛ معیارها برای کیفیت داده ها؛ سیستم عامل ها، روش ها و ابزارها برای طراحی وب معنایی؛ داده های مرتبط و وب عمیق؛ توسعه برنامه های کاربردی وب سازگار؛ تجزیه و تحلیل داده ها از وب معنایی؛ داده های بزرگ و وب معنایی؛ قابلیت های جدید معنایی فعال و IDE موجود؛ منشأ داده های معنایی، فرآیندها و خدمات؛ یکپارچه سازی پایگاه داده مبتنی بر وب؛ هوش معنایی در وب؛ کاوش برنامه نویسی معنایی و مکانیزم های بازیابی.

جستجو

وب کاوی اجتماعی؛ یکپارچه سازی اطلاعات بر روی وب؛ یادگیری از طریق وب؛ دسترسی به وب؛ پروفایل کاربر بر روی وب؛ وب همراه؛ مالتی مدیا بر روی وب.

ویژگی ها

کیفیت در مهندسی وب؛ امنیت اطلاعات وب؛ وب معنایی؛ وب بی سیم؛ نمودارهای وب؛  ظهور مبتنی بر وب و خود سازمان ده؛ درک محتوا؛ پیچیدگی محتوا، خوانا بودن، و قابل اعتماد بودن؛ حریم خصوصی و امنیت؛ اعتماد و اعتبار؛ کنترل دسترسی؛ سیاست ها و زبان سیاست ها.

تعامل انسان و وب

رابط های زبان طبیعی؛ رابط های جستجو مبتنی بر کلید واژه؛ رابط جستجوی ترکیبی؛ رابط وب تطبیقی؛ آموزش پروفایل کاربر؛ رابط های شخصی؛ تجسم تعامل؛ چالش های اجتماعی و روانی.

دسترسی به وب

روش های طراحی، فنون و ابزارها برای حمایت از دسترسی به وب؛ بهترین شیوه برای ارزیابی، تکنیک های بررسی و تعمیر؛ دسترسی به کل چرخه عمر یک سیستم؛ دسترسی به سازمان های الکترونیکی؛ شیوه ها و تجربه های موفق؛  همکاری دو بخش صنعت و تحقیقات، دسترسی به اینترنت- وب همراه؛ توسعه رابط های کاربری برای دستگاه های مختلف، برخورد با روش های تعاملی مختلف؛ دستورالعمل و ابزارهای وب؛ دسترسی و دیگر مناطق هسته ای مربوط به تجربه کاربر وب؛ (UX) : قابلیت استفاده، یافتپذیری، ارزشمندبودن، اعتبار، و غیره؛. نوآوری در فناوری های کمکی برای وب؛ فرمت های گرافیکی قابلیت دسترسی؛ دسترسی به وب تطبیقی؛ دسترسی و اطلاعات معماری؛ پروفایل کاربران؛ روانشناسی شناختی و رفتاری  تجارب کاربر نهایی.

خدمات و نرم افزارها

خدمات وب؛ سیستم های اطلاع رسانی مبتنی بر وب؛ پیام دهی وب؛ وب DB ها؛ یکپارچه سازی پایگاه داده مبتنی بر وب؛ هوش کسب و کار در وب؛  جستجو و بازیابی مالتی مدیا مبتنی بر وب؛ خدمات تجارت و کسب و کار همراه؛ هوش وب؛ تجزیه و تحلیل وب (زمانی)؛ وب عمیق.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://eventegg.com/web-2016-lisbon/

web

The Fourth International Conference on Building and Exploring Web Based Environments

WEB 2016

June 26 – 30, 2016 – Lisbon, Portugal

زمان و مکان برگزاری:26-30 ژوئن  2016 (6-10 تیر)/ لیسبون، پرتغال