همه موضوعات و محورهای این کنفرانس پذیرای حضور هر دو بخش پژوهش و صنعت می باشد.

محورهای اصلی:

پیشرفت ها در اصول پایگاه های داده

مبانی و معماری؛ ویژگی های طراحی (کیفیت داده ها، عملکرد، مقیاس پذیری، امنیت، حریم خصوصی، رویکردهای موازی و توزیع شده، تحرک پذیری، و غیره)؛ کیفیت داده، ساختارهای داده و مدل سازی داده ها؛ روشهای نمایه سازی پیشرفته، الگوریتم های پیشرفته رتبه بندی؛ سازمان فیزیکی و عملکرد؛ انطباق زمانی؛ خوشه بندی تکاملی و خوشه بندی سلسله مراتبی پویا.

پایگاه های داده و دیگر دامین ها

فناوری و برنامه های کاربردی مربوط به پایگاه داده، قابلیت همکاری و میانجیگری پایگاه های داده ناهمگن؛ بانکهای اطلاعاتی و خدمات وب؛ پایگاه داده و هوش مصنوعی؛ پایگاه های داده و عامل ها، پیشرفت ها در سیستم های مدیریت پایگاه داده، مدیریت پیشرفته گردش کار و تراکنش ها؛ پیشرفت در XML  و پایگاه داده.

فناوری های پایگاه های داده

پایگاه های داده خود مدیریتی، دسترسی به پایگاه داده، پایگاه داده موبایل، پایگاه داده تعبیه شده، پایگاه های داده در مقیاس بسیار بزرگ؛ پایگاه های داده مکانی و زمانی- مکانی؛ انبار داده ها؛ پایگاه داده چند رسانه ای؛ پایگاه داده  معنایی؛ منابع یکپارچه سازی داده ها در اینترنت؛ پایگاه داده شیء گرا؛ پایگاه  داده مبتنی بر وب؛ پایگاه داده استنتاجی و فعال.

پایگاه داده پردازش محتوا

بازیابی اطلاعات جمع آوری شده متنی، جستجوهای جمع آوری شده برای گردش کار، داده کاوی برای داده های پیچیده، استخراج متن، فیلم و تصاویر؛ کشف دانش و طبقه بندی؛ کاوش روند ها؛ استخراج داده های مقیاس پذیر؛ پردازش و بهینه سازی جستجو، قوانین بازنویسی جستجو ها؛ عبارات مسیر ناوبری؛ توازن لود در دسترسی به پایگاه های داده توزیع شده؛ عدم اطمینان؛ ذخیره سازی و تکرار؛ الگوها و شباهت ها در جریان داده ها؛ تطبیق سریع؛ نمایش چندگانه.

پایه های دانش و تصمیم  گیری

نمایش و مدیریت دانش؛ کشف دانش (هوش کسب و کار)؛ اطلاعات معنایی؛ هستی شناسی و جستجو دانش پیشرفته؛ ابتکارات و متا اکتشاف؛  بررسی دانش هوشمند؛ ویژگی نمونه گیری و قابلیت انتخاب؛ دانش بافت آگاه؛ جستجو وبلاگ ها و روابط اجتماعی؛ استدلال استقرایی یا قیاسی؛ پایگاه های داده استدلالی؛ هستی شناسی مبتنی بر استدلال.

جزئیات دامین های کاربردی پایگاه های داده

برنامه های کاربردی پایگاه داده در علوم؛ برنامه های کاربردی پایگاه داده پیشرفته؛ پایگاه داده بیوانفورماتیک؛ پایگاه داده بهداشت و درمان؛ پایگاه داده مالی و بازاریابی؛ پایگاه داده مخابراتی؛ پایگاه داده مکانی؛ پایگاه داده  سرشماری؛ پایگاه داده هواشناسی؛ پایگاه داده هوش کسب و کار؛ پایگاه داده تجارت الکترونیک.

assd

حفظ حریم خصوصی

مدل های حفظ حریم خصوصی؛ معیارهای حریم خصوصی؛ حفظ حریم خصوصی؛ نهان نگاری؛ پنهان کردن اطلاعات؛ دانش پیش زمینه؛ جریان های حفظ حریم خصوصی / داده ها، شبکه های اجتماعی، پایگاه های داده، وب معنایی / مکانیزم حفظ حریم خصوصی / رمزنگاری، کنترل دسترسی حریم خصوصی، الگوریتم های مبتنی بر تعمیم، الگوریتم مبتنی بر اختلال، مطالعات کاربردی /  نفوذ به حریم خصوصی، نقض حریم خصوصی، تهدیدات حریم خصوصی.

کیفیت داده ها و عدم قطعیت

مدل ها، چارچوب ها، روش ها و معیارهای تعیین کیفیت داده ها؛ کیفیت داده ها / اسناد متعدد، داده های نیمه ساخت، XMLs، داده های چند رسانه ای، نمودار، توالی زیستی؛ ارائه اطلاعات غیر قطعی؛ پردازش، نمایه سازی و استخراج داده های غیر قطعی، داده کاوی غیر قطعی / احتمالاتی،  عدم قطعیت موقتی؛ پروفایل کردن و اندازه گیری داده ها؛ یکپارچه سازی داده ها، ارتباط و ادغام؛ داده کاوی و ارزیابی کیفیت داده ها؛ روش ها و الگوریتم های داده ها، درک کاربر از کیفیت داده ها.

دسترسی، کاوش و همبستگی داده ها

فناوری های دسترسی به داده ها، بهینه سازی  جستجو، کشف ارتباط چند وجهی؛ داده کاوی ساختاری از اسناد چند رسانه ای غیر ساختاری؛ کاوش جریان داده ها / الگوهای مکرر، همبستگی و ناهنجاری در شبکه های اجتماعی و مولتی داده، ترافیک وب، تراکنش های فروش؛ بازیابی اطلاعات بر روی یک مجموعه مخلوط؛ داده کاوی چند رسانه ای؛ سیستم داده کاوی برای داده های چند رسانه ای پزشکی؛ سیستم های بازیابی تصویر / فیلم مبتنی بر محتوا.

داده ها و منشأ آنها

معماری و الگوریتم منشاء؛ مدل سازی منشأ؛ مدیریت اطلاعات برای داده منشأ؛ هستی شناسی منشا؛ جستجوی منشأ؛ حاشیه نویسی منشأ؛ امنیت، اعتماد، و حریم خصوصی برای اطلاعات منشأ؛ مطالعات موردی ؛ استدلال در مورد منشأ؛ تجزیه و تحلیل، کاوش و تجسم منشا.

مدیریت داده ها

زبان های جستجوی توزیع شده؛ پردازش و بهینه سازی جستجو؛ پردازش جستجوی تطبیقی؛ مدیریت داده های موبایل؛ مدیریت حفظ حریم خصوصی داده ها و امنیت آنها؛ ذخیره سازی داده ها و مدیریت آنها؛ سیستم های جریان داده ها؛ محل داده ها؛ مدیریت انبار داده ها؛ مدیریت داده های پویا؛ سازگاری حجم کار؛ مدیریت تراکنش؛ ارزیابی عملکرد و تعیین معیار و یا مدیریت داده ها.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

http://www.iaria.org/conferences2016/DBKDA16.html

The Eighth International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications

DBKDA 2016

June 26 – 30, 2016 – Lisbon, Portugal

زمان و مکان برگزاری:26-30 ژوئن  2016 (6-10 تیر)/ لیسبون، پرتغال