هم رسان: با تداوم رشد شهرها و پیشرفت فناوری ، مسلماً طراحی خانه های مسکونی در آینده نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان: اکوکپسول خانه ی کوچکی است که به شکل یک تخم مرغ طراحی شده و برای تامین انرژی تنها از انرژی خورشید و باد استفاده می کند. این خانه ی کوچک امکان تجربه ی زندگی در خارج از هیایوی شهری و با امکانات یک هتل را برای شما فراهم می کند. Nice Architects طراح این خانه ی نقلی شکل، آن را با فناوری تولید انرژی دو گانه و یک باتری یدکی طراحی کرده است که در صورت عدم دسترسی ب باد سه تا چهار روز دوام می آورد. طراحی تخم مرغی شکل این خانه کاملاً دقیق صورت گرفته تا جمع آوری آب باران و شبنم صبحگاهی به طور کامل انجام شود. در داخل اکوکپسول ، فیلترهای غشایی آب تعبیه شده است که تا 99.999% آب را از وجود هر گونه باکتری تصفیه می کنند و آبی سرشار از مواد معدنی و طبیعی را برای نوشیدن فراهم می کند.

خانه ی هوشمند - اکوکپسولشکل کروی این خانه همچنین این امکان را فراهم می کند تا دیواره های توخالی آن با عایق حرارتی پوشانده شوند و همین امر موجب می شود از اکوکپسول در شرایط سخت آب و هوایی نیز استفاده کرد. اکوکپسول به قدری کوچک است که می توانید آن را به یک کانتیر حمل و نقل استاندارد متصل کنید و آن را با خود به هر کجا که می خواهید ببرید. این خانه آینده نگر دارای برچسب قیمت 80 هزار دلار ی است.

خانه ی هوشمند - اکوکپسولخانه ی هوشمند - اکوکپسولخانه ی هوشمند - اکوکپسولخانه ی هوشمند - اکوکپسول