هم رسان: مطمئناً خطرات بسیاری در کمین افرادی است که به بررسی سایت های هسته ای می پردازند به ویژه اگر سایت های هسته ای مربوطه پرخطر باشند، خطر نشت مواد رادیواکتیو داشته باشند یا مواد رادیواکتیو در آنها به بیرون نشت کرده باشد. با وجود آنکه اقدامات ایمنی برای محافظت از افرادی که این مسئولیت خطیر را بر عهده دارند در نظر گرفته شده است اما یقیناً استفاده از ربات ها، روش مطمئن تری خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، این در حالی است که ربات ها می توانند اقدامات بسیار کمی را به خودی خود انجام دهند از همین رو محققان با هدف جایگزینی ربات ها با بازرسان سایت های هسته ای، ربات های خودآموزی را توسعه داده اند. این تیم تحقیقاتی متشکل از دانشمندان کامپیوتر دانشگاه لینکلن هستند که اخیراً موفق به دریافت 1.1 میلیون پوند بودجه مالی کمکی برای ایجاد الگوریتمی شده اند که ربات ها را قادر می سازد با محیط سازگاری پیدا کنند.

استفاده از ربات های خودآموز برای بررسی سایت های هسته ایبه عنوان مثال یکی از ربات هایی که آنها توسعه داده اند شامل استفاده از بازوی دو دستی می شوند. این بازو می تواند بر روی یک پلت فرم موبایلی نصب شود و از راه دور توسط انسان کنترل شود اما در عین حال می توان به وسیله ی خود ربات نیز به منظور انجام وظایف خاص کنترل شود در نتیجه اپراتور انسانی می تواند کار دیگری را بر عهده بگیرد.
به گفته ی پروفسور «گرهار نیومان»، یکی از سرپرستان این پروژه، ” پاک سازی و دفع زباله های هسته ای یکی از بزرگترین چالش ها نسل ما و آینده است ، و هزینه های پیش بینی شده بسیار زیاد است: بیش از 200 میلیارد پوند در طول 100 سال آینده. وضعیت فاجعه آمیز اخیر، مانند فوکوشیما، اهمیت حیاتی فن آوری رباتیک را برای نظارت و مداخله نشان می دهد که تا به امروز نبوده و همین مسئله کار ما را بسیار حیاتی تر می کند. “