هم رسان: بازیافت پلاستیک به میزان مشخصی امکان پذیر است. با این حال این فرآیند بسیار مشکل بوده و در مقایسه با دیگر مواد بسیار هزینه بر است، اما به نظر می رسد دانشمندان به روشی دست یافته اند که می تواند مشکل زباله ها را برطرف کند. این روش در قالب یک آنزیم “جهش یافته” ارائه شده است که می تواند بطری های پلاستیکی را بخورد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، ایده ی این روش در ابتدا با کشف یک باکتری در سال 2016 در محل تخلیه زباله در ژاپن پدید آمد که به طور طبیعی بطری های پلاستیکی را می خورد. یک تیم تحقیقاتی به بررسی چگونگی تکامل این آنزیم پرداختند اما به نظر می رسد که تلاش های آنان برای درک بهتر این آنزیم به صورت تصادفی موجب ایجاد آنزیم جهش یافته ای شده است که می تواند بهتر از آنزیم اصلی عمل کند.
گفته می شود این آنزیم آنچنان موثر است که می تواند تنها در عرض چند روز پلاستیک را از بین ببرد، در حالی که به صورت طبیعی تجزیه پلاستیک قرن ها طول می کشد. مححقان به این کشف خوشبین بوده و معتقدند می توان این آنزیم را بهبود بخشیده و از آن در فرآیندهای وسیع استفاده کرد.

پروفسور «جان مک گین»، استاد دانشگاه پورتسموث انگلستان و سرپرست این تیم تحقیقاتی در این رابطه گفته است:” ما امیدواریم که بتوانیم با استفاده از این آنزیم، پلاستیک را به اجزای اصلی آن تبدیل کنیم، بنابراین می توان به معنای واقعی کلمه پلاستیک را بازیافت کرد. بدین ترتیب که نیازی به حفاری بیشتر برای تولید نفت نخواهد بود و اساساً به کاهش میزان پلاستیک در محیط زیست منجر خواهد شد.”
البته گفتنی ایت این کشف بدان معنا نیست که می توانیم آزادانه پلاستیک بیشتری را وارد محیط زیست کنیم بلکه این کشف به نظر راهی برای مقابله با مشکل زباله های پلاستیکی فعلی است.