هم رسان: پیش از این درباره کاربرد ماهواره‌ها در تحقیقات وقایع طبیعی از جمله رصد حرکات زمین برای پیش بینی رانش زمین صحبت کردیم. اکنون محققان تلاش می‌کنند با استفاده از داده ماهواره‌ها پیش بینی کنند چه زمانی جریان گدازه آتش فشان ها پایان می‌پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از انگجت، «استلا بونی» به همراه استاد خود «روبرت رایت» روی فرضیه نرخ (سنجش سرعت) جریان گدازه‌های آتشفشانی سال 1981 در طول فوران آتشفشان تحقیق می‌کنند. مدل ارائه شده از جریان گدازه‌ها در این سال نشان می‌دهد، در طول فوران آتشفشان، نرخ جریان گدازه‌ها به سرعت به نقطه اوج خود می‌رسد و پس از آن به تدریج و با سرعت بسیار کمی کاهش می‌یابد. زمانی که جریان گدازه‌ها متوقف می‌شود فوران آتشفشان نیز پایان می‌یابد.
محققان با استفاده از داده مادون قرمز ماهواره در هنگام فوران آتش فشان توانسته‌اند نرخ جریان گدازه‌ها را با اندازه گیری میزان گرمای آن‌ها اندازه گیری کنند. سپس آن‌ها با استفاده از مدل ها پیش بینی کرده‌اند که چه زمانی جریان گدازه‌ها پایان می‌یابد. پس از انطباق نتایج حاصل از مدل و داده ماهواره مشخص شد که مدل ارائه شده سال 1981 درست بوده است. یافته‌های این محققان در نشریه Bulletin of Vulcanology شماره تیرماه (جولای) به چاپ رسیده است.

این یافته‌ها می‌تواند به افرادی که در مناطق جغرافیایی با آتش فشان فعال زندگی می‌کنند، کمک بزرگی کند. رایت می‌گوید: «توانایی پیش بینی زمان پایان یافتن جریان گدازه‌ها بسیار مهم است زیرا می‌تواند پریشانی‌ها و استرس های افراد تحت تأثیر این اتفاق را بسیار کاهش دهد، به طور مثال افرادی که در نزدیکی آتشفشان های فعال سکونت دارند و مجبور به تخلیه مکان زندگی خود هستند.»
گام بعدی این تحقیقات تبدیل این یافته‌ها به یک مدل قابل پیش بینی است.