هم رسان: دانشمندان آزمایشگاه تحقیقاتی دیزنی موفق به ساخت رباتی شده اند که می تواند حرکات شگفت انگیز آکروباتیک انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، دانشمندان آزمایشگاه تحقیقاتی دیزنی (Disney Research) معمولاً فناوری های اولیه ای را به نمایش می گذارند که نه تنها راهی برای ورود به یک کارکرد عملی است بلکه تصویری از آینده ای که ممکن است داشته باشیم را نیز ارائه می دهند؛ همچون رنگ های رسانایی که می توانند دیوارهای خانه را به حسگرهای هوشمند تبدیل کنند، ژاکت های واقعیت مجازی و سیستم هایی که کل یک اتاق را به شارژ بی سیم تبدیل می کنند.
ربات Stickman همچون ربات Boston Dynamics که می تواند راه برود، بدود، بپرد و حرکات ژیمناستیک انجام دهد، پیشرفته نیست .
این ربات طراحی ساده تری دارد و اساسا از یک چوب مکانیکی با درجاتی از آزادی حرکتی ساخته شده است. این ربات به یک محرک گرانشی متصل شده تا آن را در هوا پرتاب کند و پس از آن ربات با ترکیبی از دستگاه های سنجش سطحی، واحدهای اندازه یری درونی و سیستم های حسگر حرکتی کنترل می شود.

این ربات حرکات آکروبایتک انجام می دهداین کنترل کننده ها موقعیت ربات را به هنگام حرکت در هوا مسیر یابی می کنند، و مهم تر اینکه، تعیین می کنند ربات چه زمانی و با چه سرعتی بدن خود را مانند یک توپ جمع کند و سپس دوباره به حالت اول بازگردد. در این حین می توان سرعت چرخش ربات را کنترل کرد و با استفاده از آن تعیین کرد که ربات یک بار در هوا پشتک وارو بزند یا دو بار یا اینکه اصلا این کار را انجام ندهد.
پروژه های تحقیقاتی دیزنی همیشه با هدف ارائه در دنیای واقعی انجام نمی شود و در حال حاضر مشخص نیست که ربات Stickman می تواند چه کارایی داشته باشد. اما طراحی این ربات نشان دهنده ی پیشرفت قابل توجه ای در زمینه دینامیک ربات ها است که موجب می شود ماشین ها سریع تر، متحرک تر و شبیه تر به انسان ها شوند.