وریان استنفورد اخیراً توانسته اند با استفاده از این کابل ها وقوع زلزله را شناسایی کنند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، «Biondo Biondi» سرپرست این گروه تحقیقاتی و استاد ژئوفیزیک دانشکده زمین شناسی، علوم انرژی و محیط زیست استنفورد می گوید: «در این روش ما به صورت مداوم فیبرهای نوری که پیش از این برای اهداف مخابراتی نصب شده اند را زیر نظر می گیریم.»

استفاده از کابل های فیبر نوری برای تشخیص زلزلهوی با اشاره به اینکه این سیستم در مقایسه با روش های نظارتی موجود ارزان تر است می گوید: «هر متر فیبر نوری موجود در شبکه ما مانند یک حسگر عمل می کند و نصب آن کمتر از یک دلار هزینه خواهد داشت اما ایجاد یک شبکه با استفاده از لرزه سنج های معمول با این نوع پوشش، تراکم و قیمت هرگز امکان پذیر نخواهد بود.»