هم رسان: ربات ها معمولاً به اتفاقاتی که در لحظه اتفاق می افتد، پاسخ می دهند. حالا پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در حال توسعه سیستمی هستند که ربات ها را قادر می سازد آینده ای از اقدامات خود را تصور کنند و بتوانند با چیزهایی که قبلاً هرگز ندیده اند تعامل داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از تک کرانچ، این فناوری که visual foresight (پیش بینی بصری) نامیده می شود، این امکان را فراهم می کند تا ربات ها در صورت اجرای حرکات سلسله وار خاصی بتوانند حرکات بعدی را پیش بینی کنند. پژوهشگران در این باره می گویند: «درحال حاضر این تصورات رباتیک نسبتاً ساده هستند – ربات ها تنها می توانند چند ثانیه بعد را پیش بینی کنند- اما همین مقدار به اندازه ای است که ربات می تواند وسیله ای را بدون برخورد با موانع بر روی میز حرکت دهد. نکته مهم این است که ربات می تواند این اقدامات را بدون کمک انسان یا دانش قبلی درمورد فیزیک، محیط اطراف یا نوع وسیله انجام دهد. دلیل این امر این است که تصور بصری به طور کامل از طریق تشخیص خطاها، بی دقتی و نظارت ها آموزش داده می شود، درست زمانی که ربات در حال بازی کردن با وسیله روی میز است. پس از انجام این مرحله (مرحله بازی)، ربات مدل پیش بینی شده ای از محیط خود را ایجاد می کند و می تواند از آن برای استفاده از وسیله های جدید که پیش از این ندیده است، بهره ببرد.»

«Sergey Levine»، استاد گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و علوم برکلی در این باره می گوید: «با استفاده از این روش ربات می تواند تأثیر رفتارهای متفاوت خود بر روی محیط اطرافش را تجسم کند، همانطور که ما می توانیم تصور کنیم چگونه اشیاء را در محیطمان جا به جا کنیم. این روش می تواند برنامه ریزی های هوشمندانه از مهارت های بسیار انعطاف پذیر را در شرایط پیچیده دنیای واقعی امکان پذیر کند.
این سیستم از پیش بینی های ویدیویی معکوس پیچیده ای برای پیش بینی نحوه حرکت پیکسل ها در یک تصویر از یک فریم به فریم بعدی بر اساس اقدامات ربات استفاده می کند. در نتیجه ربات می تواند حرکات را پیش از آنکه اشیاء را لمس یا حرکت دهد، پیش بینی کند.
برای تجزیه و تحلیل صحنه از یک دوربین استفاده می شود و پس از آن بر اساس داده های به دست آمده عمل می شود، همانطور که ما می توانیم پیش بینی کنیم چه اتفاقی می افتد اگر اجسام روی یک جدول را به یکدیگر متصل کنیم.
کودکان می توانند با بازی با اسباب بازی ها، حرکت دادن آنها، دست کشیدن و غیره در مورد دنیای پیرامونشان یاد بگیرند. هدف ما از انجام این تحقیق این است که یک ربات را مجبور به انجام همین کار کنیم.»