هم رسان: افزایش وزن اغلب به عنوان یکی از عوارض جانبی سیگار مطرح می شود و تحقیقات به خوبی نشان می دهند که نیکوتین به عنوان یک از بین برنده اشتها عمل می کند. در یک مطالعه جدید یک مکانیسم جدید کشف شده است که نشان می دهد نیکوتین چگونه یک پروتئین را فعال می کند که این پروتئین نوع خاصی از سلول های چربی را وادار به سوزاندن انرژی می کند.

به گزرش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، دانشمندان در چند سال اخیر نوع جدیدی از سلول های چربی با نام چربی های بژ را شناسایی کرده اند. این کشف مهم یک هدف متابولیک جدید را برای تحقیقات چاقی ارائه کرده است. تحقیقات نشان می دهد که چربی های بژ در کنار چربی های قهوه ای به سرعت کالری ها را می سوزانند و گرما تولید می کند.
در حال حاضر یک مطالعه جدید در دانشگاه Michigan Life Sciences Institute یک مکانیسم متابولیک جدید را ارائه می دهد که نشان می دهد که پروتئین با نام CHRNA2 به طور ویژه ای رفتار سلول های بژ را برای سوزاندن انرژی تقلید می کند. این مطالعه نشان می دهد که پروتئین های گیرنده CHRNA2 به وسیله دو مولکول نیکوتین و استیل کولین فعال می شوند.
این تحقیق نشان می دهد که موش هایی که به منظور غیرفعالسازی این پروتئین دستکاری شده بودند، افزایش قابل توجهی در وزن و گلوکوز خون در زمان مصرف غذاهای پر چرب تجربه کردند. همچنین این مطالعه با توضیح این که ترک سیگار چگونه می تواند باعث افزایش وزن شود، به یک مکانیسم متابولیکی تمرکز می کند که می تواند به طور موثر سوزاندن کالری ها را در فرد تغییر دهد و متابولیسم فرد را شروع می کند.

جون وو، یکی از محققان این پروژه، می گوید: “چربی بژ در تنظیم سلامت متابولیسم کل بدن بسیار مهم است. تحقیقات ما در موش ها نشان می دهد که حتی اگر یکی از جنبه های این تنظیمات تغییر پیدا کند، البته نه کل عملکرد سلولی ، بلکه تنها بخشی از این عملکرد تغییر یابد، یک عکس العمل تغییر یافته در مقابل چالش های متابولیکی خواهید داشت.”
تحقیقات پیشین پس ازکشف اولیه چربی بژ به دنبال این هستند که نشان دهند بدن چگونه می تواند چربی های سفید، تجمعی استاتیک را به چربی های سالم تر قهوه ای یا بژ تبدیل کند. مطالعات مختلف راه هایی برای کمک به بدن برای این فرایند تبدیل یافته اند، اما این تحقیقات جدید یک روش جدید برای فعالسازی خود چربی بژ ارائه می دهد.
این مطالعه در مجله Nature Medicine منتشر شده است.