هم رسان : در حال حاضر اطلاعات زیادی درباره ی منشا ژنتیکی بیماری آلزایمر به دست آمده است اما دانشمندان همچنان اعتقاد دارند که منشا این بیماری ترکیبی از فاکتورهای ژنتیکی و محیطی است وعموماً یک بیماری ارثی تلقی نمی شود.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از نیواطلس ، مطالعات جدید نشان می دهد که تاثیر ژنتیک بر این بیماری بیشتر از آنچه در گذشته تصور می شد، می باشد. طبق نتایج این مطالعات، ارتباط قوی بین سنین والدین و فرزندان با شروع آلزایمر وجود دارد.
مطالعه انجام شده در دانشگاه مک گیل کانادا نشان می دهد که با نزدیک شدن فرد به سن والدین خود ، اولین نشانه های آلزایمر بروز می کند و احتمالاً پلاک های آمیلوئیدی در مغز آنها به تدریج افزایش پیدا کرده است.
«Villeneuve» سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:” یک فرد 60 ساله که مادرش در 63 سالگی مبتلا به آلزایمر شده است می تواند پلاک های آمیلوئیدی بیشتری را نسبت به فرد 70 ساله ای که مادرش در 85 سالگی به این بیماری مبتلاشده است، داشته باشد.”

تاثیر سوابق خانودگی در شروع آلزایمرنتایج این تحقیق در دو گروه جداگانه و در مجموع با 250 شرکت کننده به طور مستقل دوباره بررسی شد و جالب آنکه نتایج به دست آمده در زنان بیشتر از مردان دیده می شد.
Villeneuve می گوید:” پس از آنکه تغییرات بیومارکر آمیلوئید در نمونه های مایع مغزی – نخاعی شرکت کنندگان را آزمایش کردیم، دریافتیم که ارتباط میان سن والدین و انباشت آمیلوئید در زنان بیشتر از مردان است. این ارتباط همچنین در ناقل ژن ApoE4 که به “ژن آلزایمر” معروف است ، بیشتر دیده می شود.”
البته لازم به ذکر است که این مطالعه در جامعه ی آماری کوچکی انجام شده است و به یقین نمی توان گفت که انباشت پلاک آمیلوئید در سنین جوانی منجر به بروز آلزایمر می شود. اما تشخیص زودهنگام این بیماری می تواند نکته ی مهمی در جلوگیری از حاد شدن این بیماری باشد و این تحقیق می تواند به شناسایی افرادی که در معرض خطر هستند ، کمک کند چراکه نشان می دهد سوابق بیماری والدین بیشتر از آنچه که در گذشته تصور می شد، می تواند تاثیر گذار باشد.
این تحقیق در مجله ی JAMA به چاپ رسیده است.