هم رسان: داستان منشاء انسان ها دائما در حال تغییر و اصلاح است، اما عقیده کلی در این استوار است که گونه های انسانی برای اولین بار در چند صد هزار سال پیش در منطقه ای که اکنون با نام اتیوپی شناخته می شود پیش از مهاجرت از آفریقا در حدود 100 هزار سال پیش به وجود آمده است. اما در حال حاضر یک استخوان آرواره پیدا شده در یک غار در فلسطین اشغالی تاریخ خروج از آفریقا را حداقل 50 هزار سال به عقب می راند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، اعماق تاریخ گونه های انسانی تیره و تاریک است، اما ترکیبی از مطالعات ژنتیکی و کشف های فسیلی مبنایی برای این زمینه ایجاد کرده است. مدت ها باور کلی این بود که ریشه گونه های انسانی به 200 هزار سال قبل می رسد و این گونه ها تا 90 هزار تا 120 هزار سال قبل در قاره آفریقا باقی مانده اند تا اینکه در خاورمیانه، آسیا و اروپا پخش شده اند.
اما این داستان تحت تاثیر یافته های اخیر قرار گرفته است. در ژوئن سال 2017 باستان شناسان فسیل ها و ابزارهای سنگی در مراکش یافتند که قدمت آنها به 300 هزار سال پیش برمی گشت، این کشف گویای این است که انسان مدرن پیش از آنکه تصور می شود در آفریقا پخش شده است. حتی مطالعه ای عجیب و غریب ادعا می کند که انسان ها و شامپانزه ها از آخرین اجداد مشترک خود میلیون ها سال پیش در اروپا، و نه آفریقا، از هم جدا شده اند. با این حال، این مطالعه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

اما جدیدترین ادعاها باورپذیر تر هستند چرا که سازگاری بیشتری با فسیل های مراکشی دارند. یک تیم به سرپرستی محققان دانشگاه تلاویو و دانشگاه بینگهامتون استخوان ها و ابزارهایی در غار Misliya واقع در فلسطین اشغالی یافته اند و با استفاده از روش های مختلفی قدمت آنها را به 177و 194 هزار سال قبل تخمین زده اندکه این اولین فسیل های یافته شده خارج از آفریقا با قدمت حداقل 50 هزار سال است.
رولف کوآم یکی از محققان این مطالعه می گوید:”غار Misliya کشفی جالب توجه و هیجان انگیز است. این کشف شواهد روشنی ارائه می کنند که اجداد ما خیلی زودتر از آن چیزی که قبلا تصور می کردیم از آفریقا مهاجرت کرده اند. همچنین به این معنی است که انسان های مدرن در طول مدت زمان طولانی با دیگر گروه های انسانی دائما ملاقات می کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و فرصت بیشتری برای مبادلات فرهنگی و بیولوژیکی فراهم می کنند.”
این فسیل مربوط به بخش چپ آرواره فوقانی به همراه دندان ها است. این فسیل در کنار ابزارهای سنگی یافت شده است که وقتی به صورت جداگانه قدمت آنها تخمین زده شد مشخص شد که همه به یک دوره تاریخی بر می گردند.
نتیجه گیری های دقیق تنها از یک تکه استخوان کوچک بسیار سخت خواهد بود، به همین خاطر محققان از اسکن های میکرو سی تی این فسیل استفاده کردند و مدل های سه بعدی از آن را ساختند تا ساختارهای درونی دندان ها را مورد مطالعه قرار دهند. در این فسیل به دست آمده ویژگی های خاصی که در گونه های نئاندرتال دیده می شود وجود نداشت و در عوض ویژگی های دیگری در این استخوان وجود داشت که تنها در انسان های مدرن دیده می شود.

اگرچه فسیل Misliya مسلما یک انسان است، اما این فسیل برخی از ویژگی های نئاندرتال را ندارد، اما این مسئله کاملا قابل پییش بینی بوده است. به هر حال، خاورمیانه به عنوان دروازه ای برای مهاجرت از آفریقا به حساب می آمده است، بنابراین گروه های مختلف در این منطقه با یکدیگر روبرو شده اند و با هم زندگی کرده و گونه هایی با نژاد های ترکیبی تولید مثل کردند.
سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:”تمام جزئیات آناتومیک در فسیل Misliya به طور کامل با انسان های مدرن سازگار است، اما برخی از ویژگی های مشابه با موارد یافت شده در بقایای نئاندرتال ها و دیگر گروه های انسانی تفاوت دارند. این مسئله حاکی از این است که اگرچه آفریقا منشاء گونه های انسانی است، اما برخی از ویژگی ها و خصوصیات ما خارج از آفریقا شکل گرفته و تکامل یافته است.”
این مطالعه در مجله Science به چاپ رسیده است و محققان این مطالعه را در ویدئوی زیر توصیف می کنند.