هم رسان: مریخ پر از مولکول های آلی است که برای ادامه حیات لازم است. دو مطالعه جدید از مریخ نورد Curiosity ماده متان که در تابستان از سطح مریخ به بیرون تراوش می کند و مولکول های آلی بسیار پیچیده که برای 3.5 میلیارد سال در خاک باقی می مانند را یافته است.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیوساینتیست، بیشتر مولکول هایی که حاوی کربن هستند ماده آلی نامیده می شوند. پیش از این نیز مواد آلی دیگری در مریخ یافت شده بود، اما هیچ کدام از آنها به پیچیدگی موادی نیستند که Curiosity در بستر دریاچه خشک شده پیدا کرده است.
کریستین سیباچ از دانشگاه رایس تگزاس می گوید:” اینها مولکول های آلی پیچیده ای هستند که فکرمی کنیم بیش از 300 میلیارد سال پیش در دریاچه ای در مریخ شناور بوده اند و اکنون ما آن ها را پیدا کرده ایم. در مریخ امکان حفظ مواد آلی وجود دارد و و ما توانسته ایم این مواد آلی را پیدا کنیم.

ممکن است منشاء این مولکول ها از شهاب سنگ ها و یا فرایند های آتشفشانی باشد و این احتمال وجود دارد که آنها از یک ارگانیسم زنده به جای مانده باشند. حتی اگر این مواد منشاء حیاتی نداشته باشند، می توانند به عنوان غذا برای میکروب های موجود در مریخ باستان بوده باشند. همچنین این حقیقت که آنها برای چنین مدت طولانی دوام آورده اند، به این معناست که چنین میکروب هایی البته در صورت وجود، هنوز هم وجود دارند و ما باید آنها را پیدا کنیم.
جنیفر آیگنبورد از دانشمندان ناسا و سرپرست تیم یابنده ماده آلی در مریخ می گوید:” از آنجایی که یک رابطه احتمالی بین مولکول های آلی و حیات در مریخ وجود دارد، کشف محل وجود این مولکول ها و چگونگی دوام آنها برای این مدت طولانی از اهمیت بسیار بسیار زیادی در درک نحوه جستجوی حیات در این سیاره دارد.”

ذخایر زیر زمینی

تیم دیگری نیز از مریخ نورد Curiosity برای بررسی متان، یک مولکول آلی ساده در جو سیاره سرخ استفاده کرده است. ما می دانستیم که در این سیاره متان وجود دارد، اما زمان و مکان دقیق فراوانی این مولکول مشخص نبود. کریس وبستر و همکارانش در ناسا دریافته اند که یک چرخه فصلی وجود دارد و میزان متان در فصل تابستان به بیشترین مقدار خود در مریخ می رسد.
این چرخه ها به ما کمک می کنند تا کشف کنیم که منشاء متان کجاست. وبستر می گوید:” این دقیقا مانند موقعیتی است که مشکلی دوره ای در اتومبیل شما وجود دارد. در صورتی که این مشکل همیشه وجود نداشته باشد، نمی توانید دلیل آن را تشخیص دهید.”
نواسانات و تغییراتی که این دانشمندان مشاهده کرده اند مدلی را ایجاد کرده است که در آن منشاء متان در اعماق مریخ است و این مولکول از طریق منافذ و شکاف های موجود خود را به سطح سیاره می رساند. زمانی که هوا سرد می شود این مولکول در سطح سیاره باقی می ماند اما با تغییرات هوایی در جو آن منتشر می شود.
دلیل وجود متان زیرزمینی در این سیاره هنوز یک راز فاش نشده است. حتی ممکن است وجود متان و دیگر مواد آلی با یکدیگر مرتبط باشد. آیگنبورد می گوید:” ممکن است این ماده آلی در اعماق مریخ وجود داشته باشد، که طی فرایند های مختلف متان تشکیل می شود و به سطح سیاره می آید. اما این سوال مطرح می شود که آیا ارگانیسم هایی برای انجام این فرایند ها وجود دارد؟ آیا این نشانه ای از حیات است؟”
متان نیز مانند مواد آلی پیچیده می تواند منشاء محیطی یا زیستی داشته باشد، که شناسایی تفاوت های آنها حتی در زمین هم تقریبا غیر ممکن است. یک فهرست بلند بالا از فرایندهای غیر بیولوژیکی وجود دارد که می تواند منشاء تولید مولکول های آلی بر روی مریخ باشد. اما حیات همچنان در این لیست جایی ندارد.