هم رسان: گروهی از دانشمندان استرالیایی مشخصه مولکولی جدیدی برای نوع تهاجمی از سرطان ریه با نام آدنوکارسینوم کشف کرده اند. به نظر می رسد که این سرطان ها متابولیت های خاصی را ایجاد می کنند که می توان آنها را در نمونه های پلاسما شناسایی کرد، که این مسئله این امیدواری را ایجاد می کند که بتوان در آینده برای شناسایی این شرایط از یک آزمایش خون تشخیصی استفاده کرد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، کیت ساترلند یکی از محققان این تحقیق می گوید:” بیش از بیست درصد از آدنوکارسینوم های ریوی در مسیر KEAP1/NRF2 تغییراتی داشته اند، که نشان می دهد این یک عامل اصلی سرطان است. این سرطان ها تا حد زیادی تهاجمی هستند و در مقابل درمان های استاندارد رایج مقاومت می کنند و علایم تشخیصی ضعیفی دارند، بنابراین درمان های جدیدی برای این سرطان ها مورد نیاز است.”
بیش از 40 درصد از سرطان های ریه آدنوکارسینوم هستند و یک پنجم از این تومورهای خاص در مقابل شیمی درمانی و پرتودرمانی مقاوم هستند. این مطالعه جدید نشان می دهد که این سرطان های خاص به شکل جدیدی از ایمونوتراپی های ضد PD-1 و ضد CTLA-4 که با عنوان checkpoint inhibitors شناخته می شوند، به خوبی پاسخ می دهند. امکان شناسایی راحت و سریع این تومورهای خاص به پزشکان متخصص اجازه می دهد تا آن دسته از بیمارانی که به درمان های ایمونوتراپی جدید به بهترین نحو پاسخ خواهند داد را بهتر شناسایی کنند.

نتیجه دیگر این تحقیق جدید شناسایی نشانگرهای متابولیک منحصر به فرد است که می توان در نمونه های خونی آنها را شناسایی کرد که به یک آزمایش خونی زودهنگام اشاره دارد.
ساترلند می گوید که با همکاری دیگر محققان موسسه Bio21 موفق به نشانه هایی شده اند که سلول های سرطانی از خود در خون به جای گذاشته اند. این روش نه تنها می تواند بیمارانی که به ایمونوتراپی ها واکنش نشان می دهند را شناسایی کند، بلکه می تواند روشی ساده و غیرتهاجمی برای تشخیص اولیه سرطان های ریه باشد.
در حال حاضر این مسیر مولکولی تنها در نمونه های حیوانی شناسایی شده است و در مراحل بعدی این تست ها بر روی بیماران مبتلا به سرطان ریه امتحان خواهد شد. بنابراین تا کاربرد این روش در بیمارستان ها مدت زمان زیادی باقی مانده است، اما این کشف جدید اولین قدم مهم و حیاتی در جهت انجام آزمایش خونی است که می تواند سرطان های ریه را شناسایی کند و پزشکان را به سوی درمان های موفقیت آمیز تر هدایت کند.
این تیم تحقیقاتی تکنیک خود را در فیلم زیر نشان می دهند.
این مطالعه در مجله Cell Metabolisml به چاپ رسیده است.