هم رسان: یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه King’s College London حاکی از ارتباط استفاده طولانی مدت از داروهای ضد افسردگی و افزایش مداوم وزن است. این تحقیق که اطلاعات پزشکی 300 هزار فرد بزرگسال که یک دهه تحت نظارت بوده اند را مورد بررس قرار داده است، نشان می دهد که استفاده گسترده و زیاد از دارو های ضد افسردگی موجب افزایش وزن در افراد سرتاسر دنیا می شود.

به گزارش پاییگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، بخش اعظمی از این تحقیق ارتباط استفاده کوتاه مدت از داروهای ضد افسردگی را بر روی افزایش وزن را مورد بررسی قرار می دهد و بخش کوچکی از آن تاثیرات بلند مدت را مورد توجه قرار می دهد. این مطالعه جدید که از اطلاعات UK Clinical Practice Research Datalink استفاده می کند، اطلاعات مربوط به 314499 بزرگسال که در یک دوره ده ساله تحت نظارت بوده اند را مقایسه می کند.
نتایج این بررسی ها حاکی از این است که بیشترین افزایش وزن مرتبط با دارو های ضد افسردگی در سال های دوم و سوم درمان مشاهده شده است. احتمال افزایش 5 درصدی وزن در افراد مصرف کننده دارو های ضد افسردگی در سال دوم درمان خود در مقایسه با افراد سالم، 46 درصد بیشتر است.

این نتایج حتی پس از تطبیق عواملی مانند جنسیت، سن و دیگر شرایط سلامتی غیر مرتبط باز هم همخوانی داشتند. مسئله جالب توجه این است که این مطالعه نشان می دهد این افزایش وزن با وزن افراد در شروع درمان هیچ ارتباطی ندارد، این به این معناست که افراد دارای وزن نرمال پس از استفاده از دارو ها در گروه افراد دارای اضافه وزن و افراد دارای اضافه وزن در گروه افراد چاق قرار خواهند گرفت.
بررسی نتایج مربوط به تک تک داروهای ضد افسردگی نشان می دهد که بیشتر عوامل تاثیر یکسانی بر افزایش وزن دارند. تنها مورد استثناء داروی به ندرت تجویز شده میرتازاپین است که ارتباط بیشتری را با افزایش وزن نشان می دهد.
یکی از مشکلات اصلی در تفسیر نتایج به دست آمده از مطالعات مشاهده ای در مقیاس بزرگ از این قبیل تلاش برای اثبات این است که این ارتباط تا چه حدی می تواند علت و معلولی باشد. مشکل موجود در هنگام بررسی شرایطی مانند افسردگی این است که این شرایط آنقدر با مسئله چاقی بی ارتباط است که به سختی می توان گفت که افزایش وزن اشاره شده در اینجا نتیجه استفاده از داروهای ضد افسردگی است.

محققان محدودیت های موجود در این مطالعه مشاهده ای را قبول دارند، اما معتقدند که این نتایج می تواند ارتباط علت و معلولی بین شروع درمان های ضد افسردگی و افزایش وزن که پیش از این گزارش شده اند را بر اساس تعداد زیادی از مشارکت کنندگان و مدت زمان پیگیری و نظارت بر آنها تائید کند. به هر حال بررسی یک مکانیسم واضح که نحوه تاثیر دارو های ضد افسردگی بر افزایش وزن را نشان می دهد، مطالعه ای بسیار جالب توجه اما غیر عملی خواهد بود.
رافائل غفور با اشاره به برداشت های متفاوت از این تحقیق می گوید:”باید تاکید کنم که هیچ بیماری نباید خودسرانه درمان خود را قطع کند . در صورت نگرانی باید با پزشک و روانپزشک خود دراین باره مشورت کند.”
این مطالعه جدید در مجله The British Medical به چاپ رسیده است.