هم رسان: واتس اپ در حال تغییر محدودیت های سنی استفاده از اپلیکیشن خود در اروپا است. در حال حاضر نوجوانان اروپایی باید حداقل 16 سال داشته باشند تا بتوانند از اپلیکیشن واتس اپ استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از گیکی گجتز، این تغییر در پیروی از قوانین جدید GDPR است که از 25 مه 2018 در اروپا اعمال خواهند شد.
واتس اپ در حال حاضر از کاربران خود می خواهد تا تائید کنند که حداقل 16 سال دارند،پیش از این محدودین سنی این اپلیکیشن 13 سال بود.

قانون جدید واتس آپ در مورد دسترسی نوجوانان به این اپلیکیشناین قوانین جدید از ماه آینده اجرا خوهد شد و به نظر می رسد فیسبوک این قانون را در وب سایت خود در اروپا اعمال نخواهد کرد. در عوض از والدین یا سرپرست کودک می خواهند تا اجازه استفاده از اپلیکیشن را به فرزند خود بدهد.
مسئله جالب توجه این است که اگر چه فیسبوک و واتس اپ هر دو متعلق به یک شرکت هستند، اما رویکردی متفاوت در این زمینه دارند و هر کدام به روشی این قانون را اجرایی می کنند.