هم رسان: قرار است ما یک تست پرتاب دیگری را داشته باشیم ، این تست بین دو گوشی iPhone XR و Google Pixel 3 خواهد بود، که هر دو این گوشی ها به تازگی روانه بازار شده اند.

گوشی iPhone XR که به قاب پشتی آن نیز با شیشه پوشیده شده است و Google Pixel 3 نیز همچنین دارای قاب پشت شیشه ای می باشد، جالب خواهد بود ببینیم که هر دو دستگاه آیا از این آزمایش جان سالم به در خواهند برد یا خیر.

همانطور که می توانید در این ویدئو مشاهده نمایید هر دو گوشی وقتی از یک ارتفاع عادی رها شدند توانستند مقاومت نمایند در حالیکه وقتی ارتفاع بیشتر شد هر دو گوشی آسیب هایی نیز دیدند.
استفاده از یک قاب همیشه یک ایده بسیار خوب می تواند باشد تا بتواند در برابر این خطرات آسیب کمتری ببینند.