کنفرانس بین المللی هوش محاسباتی و سیستم های هوشمند (ICCIIS’16)، توسط انجمن بین المللی مهندسین در پردیس کنزینگتون جنوبی در لندن، انگلستان برگزار می شود.

در این کنفرانس مواردی مانند ارائه دانش، سیستم های مبتنی بر دانش، استدلال کیفی و برنامه ریزی و زمان بندی و غیره پوشش داده می شود.

2016-07-14_095313

محورهای اصلی این کنفرانس:
جستجوی فضای حالت
برنامه ریزی خودکار
جستجوی ترکیباتی
ارائه دانش
سیستم های مبتنی بر دانش
استدلال کیفی
برنامه ریزی و زمان بندی
زندگی و رفاه مصنوعی
هوش مصنوعی توزیع شده
برنامه نویسی ژنتیک
الگوریتم ژنتیک
شبکه های بیزی
یادگیری ماشینی
الگو شناسی
سیستم های فازی
منطق فازی
شبکه عصبی
فراگیری ماشین
سیستم های چند عاملی
سیستم های ژنتیک عصبی
سیستم های فازی عصبی
الگو شناسی
تجزیه و تحلیل سری های زمانی
پیش بینی
استدلال احتمالاتی
محاسبات کوانتومی
تقویت یادگیری
نقشه های خود سازمان یافته
تجزیه و تحلیل داده های آماری
خوشه بندی
سیستم های بی نظم
سیستم های پیچیده
سیستم های توزیع شده
سیستم های تعبیه شده
سیستم های تکاملی
سیستم خبره
و برنامه های کاربردی شان
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:
http://eventegg.com/icciis-2016/
International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems
When29th June – 1st July 2016
London,UK
زمان و مکان برگزاری: 29 ژوئن-1 جولای 2016 (9-11 تیر 1395)/لندن، انگلستان