هم رسان: در پی آلودگی نیروگاهی هسته‌ای در آلمان با چندین ویروس رایانه‌ای، اطلاعات لاگین یا ورود به سیستم نیروگاه به سرقت رفته و به مهاجمان امکان دسترسی از راه دور به رایانه‌های آلوده را پیدا کرده اند.

به گزارش هم رسان، نام این ویروس‌ها W32.Ramnit” ” و ” “Conficker است که بر روی رایانه‌های اداری و یک سیستم رایانه‌ای مورد استفاده برای کنترل حرکت میله‌های سوخت رادیواکتیو مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

what-is-malwarwe-mixed-digital-300x150-7.jpg-7

این تهدید به عملیات تأسیسات هسته‌ای آسیبی وارد نکرده زیرا این ویروس‌ها نتوانسته بودند فعال شوند. یکی از دلایل مهم سالم ماندن نیروگاه از این حمله وجود رایانه‌های ایزوله‌ای بوده که هیچ اتصالی به اینترنت نداشتند.

منبع: thehackernews