هم رسان: یکی از مواردی که در درمان بیماری ها حائز اهمیت است تشخیص به موقع آنها است. در برخی موارد تشخیص به موقع و زودرس می تواند شانس درمان بیمار را افزایش دهد و در مواردی مثل «اسکیزوفرنی» که بیماری غیر قابل درمان باشد، تشخیص زودرس بیماری می تواند به پزشکان کمک کند تا با به کارگیری اقدامات لازم روند پیشرفت بیماری را کاهش دهند و از وخامت آن جلوگیری نمایند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از ابرگیزمو، روش های مختلفی برای تشخیص این بیماری به کار گرفته می شود اما شرکت آی بی ام (IBM) معتقد است این روش ها میتوانند کارآمدتر باشند. نتایج تحقیقی که با همکاری دانشگاه آلبرتا (Alberta) انجام شده نشان می دهد هوش مصنوعی می تواند در تشخیص مراحل اولیه این بیماری به پزشکان کمک کند.

هوش مصنوعی این شبکه عصبی با تصاویر fMRI مغزی که ترکیبی از تصاویر مغزی افراد سالم و افراد مبتلا به اسکیزوفرنی بود آموزش داده شد. این تصاویر جریان خون در بخش های مختلف مغز را به هنگامی که بیماران در حال تکمیل یک تمرین شنوایی بودند، نشان می دهد. پس از آن شبکه عصبی با بررسی مدل ها می تواند براساس جریان خون مغزی پیش بینی کند که فرد مبتلا به اسکیزوفرنی هست یا خیر.
«دکتر سِردار دورسان» پروفسور روانپزشکی و علوم اعصاب دانشگاه آلبرتا می گوید: «ما تعدادی ارتباط غیرطبیعی در مغز یافتیم که می توانند در مطالعات بعدی مورد بررسی قرار بگیرند. مدل های ارائه شده هوش مصنوعی ما را یک گام به الگوهای تشخیصی و پیش بینی اسکیزوفرنی که بر اساس تصویربرداری عصبی صورت می گیرد، نزدیک تر کرد.»