هم رسان: هوش مصنوعی می تواند در پیش بینی موارد مختلفی به کمک انسان ها آید از جمله عادت های خرید، آب و هوا، موضوعات مورد علاقه کاربر و غیره. اخیراً هوش مصنوعی توسعه داده شده که حتی می تواند خطر مرگ یک بیمار، در شرایط حاد را نیز پیش بینی کند. به تازگی نیز محققان هوش مصنوعی جدیدی را توسعه داده اند که می تواند سایکوز (روان پریشی) را در افراد پیش بینی کند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، محققان IBM با همکاری Neuroimaging موفق به توسعه ی هوش مصنوعی شده اند که می تواند خطر ابتلا به سایکوز را در افراد پیش بینی کند. این کار با تجزیه و تحلیل الگوهای گفتاری 59 نفر انجام شده و پس از آن به قسمت های مختلفی تقسیم شده و بر اساس ارتباطی که جملات با هم داشته اند، امتیاز گرفته اند. این مطالعه بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سال 2017 و در مطالعه ای جداگانه انجام شده است.

در تحقیقات قبلی، 19 شرکت کننده در طول دو سال به سایکوز مبتلا شدند ، در حالی که در 40 شرکت کننده دیگر نشانه ای از سایکوز دیده نشد. مدل مورد استفاده محققان برای تجزیه و تحلیل الگوهای گفتاری به منظور پیش بینی سایکوز دارای 83 درصد دقت است. همچنین محققان طی بررسی های خود دریافتند، افرادی که ممکن است در معرض ابتلا به سایکوز قرار گیرند، هنگام صحبت از ضمائم مالکیت کمتری استفاده می کنند و جملات مرتبط کمتری نیز می سازند.
یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید:” به عقیده ما این یافته ها گامی مهم در جهت توسعه ی ابزاری برای متخصصان روان پزشکی، مراقبان و بیماران است که می تواند امکان ارزیابی عصبی در خارج از کلینیک را فراهم کند.”