هم رسان: محققان دانشگاه سیدنی استراتژی های جدیدی را کشف کرده اند که درختان اکالیپتوس استرالیایی برای مقابله با موج های شدید گرما از آنها استفاده می کنند. یکی از فرایند های قابل توجه در این درختان، تبخیر حجم زیادی از آب موجود در درخت از طریق برگ ها است که شباهت زیادی به مکانیسم عرق کردن دارد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، این تحقیق شامل اتاق های کاشت درخت در دانشگاه سیدنی است که به محققان امکان پرورش درختان تا ارتفاع 9 متر (29.5 فوت) را در محیط های کاملا محصور و کنترل شده می دهد و به آنها اجازه می دهد تا دمای هوا، رطوبت خاک، آبیاری، سطح CO2 و رطوبت را تغییر دهند. این محققان 6 درخت اکالیپتوس منطقه پاراماتا را در این اتاقک ها برای 12 ماه تحت شرایط شبیه سازی شده 3 درجه سلسیوس گرم تر از حد معمول پرورش دادند در حالیکه 6 درخت دیگر را نیز در شرایط معمولی پرورش دادند.

پس از این که ارتفاع درختان به 6 متر رسید، محققان آبیاری را برای یک ماه قطع کردند که باعث خشک شدن خاک سطحی شد و بعد هر 12 درخت را در چهار روز متوالی در معرض گرمای شدید بالاتر از 43 درجه سلسیوس قرار دادند. این درختان با شروع مکانیسمی با عنوان تعرق نسبت به این گرمای شدید عکس العمل نشان دادند، در این مکانیسم درختان حجم زیادی از آب موجود در خود را به سطح برگ های خود انتقال دادند و آن را تبخیر کردند تا از آسیب رسیدن به برگ ها به دلیل گرمای شدید جلوگیری کنند.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که میزان استفاده یک درخت از آب و سطح فتوسنتز آن با هم ارتباط نزدیکی دارد و این حقیقت مبنایی برای پیش بینی تاثیرات گرما بر درختان استرالیایی و جنگل ها است. تحت شرایط بسیار گرم این رابطه تغییر می کند، درختان دیگر فتوسنتز نمی کنند اما شروع به استفاده از آب موجود در خود می کنند تا از آسیب رسیدن به برگ ها در اثر گرمای شدید جلوگیری کنند.
نکته جالب توجه این است که عکس العمل درختان رشد یافته در دمای محیط با درختانی که در دمای بالاتری پرورش یافته بودند، تفاوتی نداشت. این مسئله نشان می دهد که رشد در دمای بیشتر منجر به تحمل بیشتر گرما نخواهد شد.
دیگر استراتژی هایی که درختان برای تحمل گرمای شدید از خود نشان دادند، این بود که به سرعت تحمل گرمایی برگ های خود را افزایش دادند تا از سوختن آنها جلوگیری کنند و همچنین آب را از عمق بیشتر از 1.5 متر در زیر زمین تامین کردند.

دانشمندان می گویند که درختان به طور شگفت انگیزی خود را با این گرمای شدید وفق دادند و عملکرد خود را حفظ کردند. این تحقیق نشان می دهد که درختان اکالیپتوس تا زمانی که به آب دسترسی داشته باشند می توانند در برابر گرمای شدید طاقت بیاورند. اما در صورتی که گرما و خشکسالی همزمان رخ دهد، به احتمال زیاد شاهد خشک شدن تعداد زیادی از این درختان خواهیم بود.
دانشمندان در حال انجام آزمایشات دیگری هستند تا مشخص کنند که دیگر گونه ها نیز مکانیسم های مشابهی برای مبارزه با گرمای شدید از خود نشان می دهند یا خیر.
این مطالعه در مجله Global Change Biology منتشر شده است.