هم رسان: تیمی تحقیقاتی با مطالعه ویژگی های چندین گونه از مورچه ها دریافتند که حشرات پرکار و سخت کوش می توانند به دانشمندان کمک کنند تا آنتی بیوتیک های جدید برای مبارزه با بیماری های انسانی تولید کنند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، این تحقیق همچنین گونه هایی از مورچه ها را شناسایی کرد که هیچ گونه سیستم دفاعی شیمیایی ضد میکروبی برای مبارزه با باکتری ها ندارند، که این کشف روش های جالب توجهی برای مطالعه دانشمندان ارائه داد.
در این مطالعه جدید، خواص ضد میکروبی 20 گونه مختلف مورچه با حذف کردن تمام مواد روی سطح بدن آنها با حلال مورد بررسی قرار گرفت. دانشمندان این محلول که از عناصر جمع شده از بدن مورچه ها تولید شده بود، را به یک دوغاب باکتریایی اضافه کردند تا ببینند آیا هیچ یک از ترکیبات آن دارای خواص آنتی بیوتیک است. پس از این که رشد باکتریایی با میزان رشد در یک دوغاب کنترل شده مورد مقایسه قرار گرفت، مشخص شد که 60 درصد از گونه های مورچه نوعی عامل ضد میکروبی در بدن خود دارند.
آدریان اسمیت یکی از محققان می گوید:”یکی از گونه هایی که ما مطالعه کرده ایم که به مورچه های دزد معروف هستند تاثیرگذارترین آنتی بیوتیک را در بین گونه های مختلف داشت و هیچکس تا به حال حتی نشان نداده است که آنها از ضد میکروب ها استفاده کرده اند.”

شاید مسئله جالب تر از یافتن مورچه هایی که خودشان آنتی بیوتیک هایشان را تولید می کنند، شناسایی مورچه هایی باشد که تقریبا هیچ گونه ویژگی ضد میکروبی در خود ندارند. قبل از انجام این تحقیق، فرض بر این بود که تقریبا تمامی گونه های مورچه ها باید نوعی از عامل ضد میکروبی را در خود داشته باشند، اما این مطالعه به طور غیر منتظره ای نشان داد که هشت مورد از 20 گونه مورد مطالعه تقریبا هیچ عامل آنتی بیوتیکی در خود ندارند.
«کلینت پنیک»، محقق اصلی در این مطالعه می گوید: “ما تصور می کردیم که هر نوع مورچه حداقل نوعی از ضد میکروبی تولید کند. در عوض، به نظر می رسد بسیاری از گونه ها روش های جایگزین برای جلوگیری از عفونت ها پیدا کرده اند که به مواد شیمیایی ضد باکتری وابسته نیستند.”
این روش های جایگزین که مورچه ها از طریق آنها بر علیه پاتوژن ها مبارزه می کنند راز و رمزهای جدید و جالب توجهی را ارائه می دهد که باید در تحقیقات و مطالعات آینده مورد بررسی قرار بگیرند. در ابتدا مطالعات بیشتری در مورد این که چه ترکیبات خاصی این تاثیرات ضد میکروبی را ایجاد می کنند و میزان این تاثیرات تا چه حدی خواهد بود لاز است، چرا که محدودیت اصلی این مطالعه این است که تنها یک عامل باکتریایی در این آزمایشات به کار رفته است.
این مطالعه در مجله Royal Society Open Science منتشر شده است.