هم رسان: همه برنامه های طراحی شده اند تا شما زمان کمتری را با گوشی خود سپری نمایید، اما برخی از برنامه همانند رشد یک درخت دیجیتالی شما را مشغول می نمایند، برنامه Hold پاداش واقعی برای شما در نظر گرفته است.


به سادگی گوشی خود را بر روی On Hold قرار دهید و تایمر بر روی صفحه نمایش فعال می شود. برای هر 20 دقیقع کار نکردن با گوشی خود، به حساب کاربری شما 10 امتیاز اضافه می شود.


وقتیکه شما شروع به کار کردن از گوشی خود می کنید زمان استفاده شما حساب خواهد شد، بنابراین شما به تدریج بر اساس میزان عدم استفاده از گوشی امتیاز خود را ذخیره نمایید. وقتیکه شما امتیاز کافی دریافت نماییدمی توانید پاداش خود را دریافت نمایید قهوه رایگان از یک فروشگاه، بلیط سینمایی با تخفیف و یا اشتراک رایگان در یک سرویس ویدئویی.

دانلود: Hold