همه قسمت ها و موضوعات این کنفرانس پذیرای حضور هر دو بخش پژوهش و صنعت می باشد.

محورهای اصلی کنفرانس:
متدولوژی های مهندسی سبز محور
محاسبات سبز و پایدار
محاسبات و تکنولوژیهای ارتباطی سبز
محاسبات داده محور
محاسبات و فوق محاسبات با صرفه
پردازش سیگنال های هوشمند برای ارتباطات سبز
محاسبات فضای ابری سبز
محاسبات و اینترنت اشیاء سبز
ارتباطات مربوط به مصرف انرژی
بهره وری انرژی برای شبکه های 5G
مراکز داده با صرفه
مدیریت با صرفه داده، خدمات و حافظه
پردازش و ذخیره سازی داده ها ضمن در نظر گرفتن مصرف انرژی
پروتکل ها و شبکه صرفه جویی در انرژی
برنامه ریزی سبز و تخصیص منابع برای ارتباطات
انرژی هوشمند و شبکه هوشمند
کیفیت برق، دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی
برنامه های کاربردی شبکه هوشمند: شبکه به وسیله، وسیله به شبکه، ریز شبکه
نسل انرژی های تجدید پذیر و منابع انرژی جدید
سنجش هوشمند، سیستم های اندازه گیری، شهرهای هوشمند
وسایل نقلیه سبز، خانه های سبز، ساختمان های سبز
اتوماسیون و کنترل صنعتی سبز
سیستم های حمل و نقل هوشمند سبز
فناوری های سبز برای شبکه های صنعتی، سیمی ، بی سیم و تلفن همراه
ذخیره سازی داده های سبز، مراکز داده
حفظ حریم خصوصی، ایمنی و امنیت در خدمات سبز محور
دستگاه ها، گذرگاه ها و سیستم ها با مصرف کم انرژی
استاندارد سازی سبز و معیارسنجی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات
معیارهای پایداری و اعتبار سنجی آنها
مدلسازی اکوسیستم

2016-07-10_082212
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:
http://eventegg.com/green-2016-nice/
The First International Conference on Green Communications, Computing and Technologies
GREEN 2016
July 24 – 28, 2016 – Nice, France
زمان و مکان برگزاری:24 – 28 ژوئن 2016 (4-8 تیر 1395)/ نیس ، فرانسه