هم رسان: ربات ها تلاش می کنند تا با احساسات انسانی زورآزمایی کنند. بعضی از مناظر و به ویژه کوه ها و ریگ های بیابانی به چشم ربات ها عکس به نظر می رسند گوگل برای کمک به این ربات ها یک ارزیابی عصبی انجام داد تا از نظر هنری زیباترین عکس ها را شناسایی کند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ورج، این ارزیابی از یک شبکه عصبی پیشرفته استفاده می کرد که با اطلاعات برچسب زده شده توسط انسان آموزش دیده بود. این شبکه عصبی طوری آموزش دیده بود که می توانست تشخیص دهد یک کاربر معمولی ممکن است چه عکس هایی را از نظر فنی خوب و از نظر هنری جذاب و زیبا دسته بندی کند. طبق گفته گوگل، به طور بالقوه می توان از این قابلیت در ویرایش هوشمندانه تصاویر ، افزایش کیفیت تصویر و یا ویرایش خطاها بصری در یک تصویر استفاده کرد. ویرایش عکس ها شامل توصیه هایی برای استفاده از بهترین سطح روشنایی، هایلایت ها و سایه ها است که مشابه با ابزارهای هوش مصنوعی Adobe است که در ماه اکتبر منتشر شد.

هوش مصنوعی گوگل برای شناسایی عکس های مورد علاقه تان آنها را دسته بندی می کندارزیابی گوگل در صورت وجود عکس های مرجع بر اساس این عکس ها صورت می گیرد و در غیر این صورت از مدل های آماری برای پیش بینی کیفیت تصویر استفاده می کند. هدف از این کار به دست آوردن امتیاز کیفی است که با نظر و درک انسان مطابقت دارد. گوگل دریافته است که امتیازات به دست آمده از ارزیابی شبیه به امتیازاتی است که توسط انسان داده شده است.
این شرکت امیدوار است که روزی هوش مصنوعی قادر باشد به کاربران کمک کند تا از میان عکس های زیادی بهترین موارد را انتخاب و دسته بندی کنند و یا این که بازخوردی واقعی در مورد عکاسی داشته باشند. اما در حال حاضر این الگو ها تنها به عنوان یک اثبات مفهوم در نظر گرفته می شوند که در مقاله تحقیقاتی Cornell منتشر شده اند.