هم رسان: فناوری واقعیت مجازی (VR) به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای انجام بازی های ویدئویی و اهداف سرگرمی به شمار می رود اما آیا می توان از این فناوری در حوزه های دیگری نیز استفاده کرد؟

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از ابرگیزمو، این همان چیزی است که گوگل تلاش می کند به آن دست یابد. کارشناسان این غول فناوری در Daydream Labs در حال حاضر استفاده از این فناوری را به عنوان یک پلت فرم آموزشی برای آموزش مهارت ها به افراد بررسی می کنند.
برای بررسی این موضوع، گوگل به شرکت کنندگان در این تحقیق نحوه تهیه قهوه با استفاده از دستگاه اسپرسو را آموزش می دهد. یک گروه با استفاده از یک مدل سه بعدی از دستگاه اسپرسو که مشابه با دستگاه های واقعی کار می کرد نحوه تهیه قهوه را آموزش دیدند. از گروه دیگر خواسته شد فیلم های یوتیوب را تماشا کرده و نحوه تهیه قهوه با دستگاه اسپرسو را یاد بگیرند.

پیش از تهیه قهوه به صورت واقعی، به هر دو گروه زمان کافی برای یادگیری و آشنایی با روند ساخت قهوه با این دستگاه داده شد. نتایج به دست آمده از تحقیقات گوگل نشان داد افرادی که از فیلم های آموزشی یوتیوب استفاده کرده بودند برای یادگیری این روند سه بار فیلم ها را مرور کردند و افرادی که از واقعیت مجازی استفاده کرده بودند دو بار روند آموزش را مرور کردند.
در این بررسی همچنین مشخص شد افرادی که با واقعیت مجازی آموزش دیده بودند هنگام تهیه قهوه اشتباه های کمتری نسبت به گروه مقابل داشتند و همچنین زمان کمتری را برای آماده سازی دستگاه صرف کردند. گوگل می گوید تنها با یک آزمایش نمی توان نتیجه قطعی به دست آورد اما به نظر می رسد آموزش با واقعیت مجازی امکان پذیر است.