همه قسمت ها و موضوعات این کنفرانس پذیرای حضور هر دو بخش پژوهش و صنعت می باشد.

محورهای کنفرانس
طراحی فراگیر  شهرهای هوشمند و محیط هوشمند
نرم افزار طراحی جهانی
طراحی فناوری هایی که مربوط به  رفاه و زندگی روزمره می شود
انطباق پذیری و شخصی سازی- طراحی برای یک نفر در مقابل طراحی برای همه
Multimodality و دسترسی
روش ها، فنون و ابزارها برای طراحی فراگیر
طراحی لمسی و گرافیکی با قابلیت دسترسی جهانی
پارچه ها و سطوح هوشمند
طراحی جهانی، طراحی برای همه، طراحی مشارکتی
فناوری های کمکی و قابلیت تعیمم آنها
مواد و روش های تعاملات جدید
دسترسی در سراسر چرخه عمر یک سیستم
دسترسی به داخل سازمان های الکترونیک: شیوه های مناسب و تجارب
وب و دسترسی به اینترنت برای فراگیری دیجیتالی
خدمات شهروندی، دسترسی به دولت الکترونیکی، ورود الکترونیک
شهر های هوشمند، دسترسی، تحرک پذیری
در دسترس بودن و به صرفه بودن برای همه

Use of IoT in every aspects of Smart Home

ارائه اطلاعات
روانشناسی شناختی و رفتاریِ تجارب کاربر نهایی
همکاری دو بخش صنعت و پژوهش: یادگیری تقویتی و انتقال فناوری
قابلیت استفاده جهانی،  طراحی کاربر محور
دسترسی و تعامل انسان – کامپیوتر
استاندارد سازی دسترسی برای همه
نرم افزار های آموزشی برای افراد معلول
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:
http://theinternetofthings.report/view-events.aspx?EventID=421

The First International Conference on Universal Accessibility in the Internet of Things and Smart Environments
SMART ACCESSIBILITY 2016
July 24 – 28, 2016 – Nice, France
زمان و مکان برگزاری:24 – 28 ژوئن 2016 (4-8 تیر 1395)/ نیس ، فرانسه