هم رسان: اگر شما از شبکه های WiFi عمومی استفاده می کنید، برنامه 1.1.1.1: Faster & Safer Internet مناسب شما می باشد.


به این دلیل که شبکه های WiFi عمومی عمیقا در حفظ حریم خصوصی شما وامنیت فاقد اعتبار کافی میباشد. این امکان را به آنها می دهد تا اطلاعات شما را به فروش برسانند و همچنین به برخی افراد که توانایی آنها زیاد باشد این امکان را می دهد تا به اطلاعات شما دسترسی پیدا نمایند.


اما برنامه 1.1.1.1: Faster & Safer Internet با تغییر مواردی مانند DNS و با اتصال به Cloudflare ( شرکتی که این برنامه را ساخته است)از این خطرات شما را نجات می دهد. این شرکت قول داده است که داده های شما هرگز فروخته نخواهد شد و یا هدف استفاده در پیام های تبلیغی نخواهد گرفت، همچنین داده های شما از دست دیگر افراد نیز محافظت خواهد شد.
یک امکان دیگر نیز بر روی این برنامه اضافه شده است و آن هم افزایش سرعت اینترنت می باشد، همچنین DNS Cloudflare نیز از DNS عمومی سریعتر می باشد. این برنامه به طور کامل رایگان بوده و استفاده از آن آسان می باشد.

دانلود : 1.1.1.1: Faster & Safer Internet