هم رسان: چیزی که پیش روی ما است دنیایی است که تکنولوژی خود را به طور غیرقابل بازگشتی با محیط زیست در هم آمیخته است. گرده افشان های مصنوعی با چسباندن گرده های گل به پای زنبورهای عسل باعث می شوند تا گیاهان مجددا محصول به بار بیاورند.
به گزارش پایگاه خبری هم رسان، این دستگاه از جهات مختلفی مانند یک گل طبیعی عمل می کند البته این دستگاه با مجموعه ای از چرخ دهنده ها، موتورهای کنترل و اکسترودر کار می کند. گرده افشان گرده ها را از تله های گرده (که برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند) جمع آوری می کند و آنها را بر روی پرچم های داخل گلبرگ ها می ریزد که این پرچم ها با یک پودر زرد رنگ پوشیده شده اند. در وسط گل حفره شهد قرار دارد که مایکل کندی طراح این روش، این حفره را با شهد مصنوعی به دست آمده از شکر و آب پر کرده است. زنبورها روی این گل های مصنوعی می نشینند تا از شهد این گل ها بنوشند و هر بار گرده ها به پای آنها می چسبند. سپس آنها این گرده ها را به گل های طبیعی منتقل می کنند که این کار فرایند باروری گل ها را تسریع می کند. همچنین یک دوربین تمام فرایند را از نشستن زنبورها بر روی گل ها، نوشیدن شهد گل ها و پرواز آن ها با گرده های چسبیده به پاهایشان به صورت زنده نمایش می دهد.

ایجاد یک گرده افشانی مصنوعی که بتواند زنبورها را متقاعد کند کاری بس دشوار است، چرا که زنبورها موجوداتی هوشمند هستند و با استفاده از سنسورهای دقیق و تیز خود راهیاب های فوق العاده ای محسوب می شوند. ابتدا نمونه های اولیه ای از این گل ها با استفاده از کاغذ ساخته شد و بعد نمونه های اصلی با استفاده از مواد مختلف از قطعات چاپ سه بعدی و شیشه گرفته تا قطعات آلومینومی و برنجی و با فرایند های مختلف طراحی و ساخته شد. مایکل کندی این آزمایش را با انواع گل ها از جمله ارکیده و گل آفتابگردان انجام داده است. نمونه گل نمایش داده شده در اینجا گل کلزا است. پیش از این ژاپن زنبورهای پهباد را طراحی کرده بود تا فرایند گرده افشانی را به صورت خودکار در آورد و حالا شاهد این گل های مصنوعی هستیم.

دستگاه گرده افشانی با زنبور عسلدستگاه گرده افشانی با زنبور عسلدستگاه گرده افشانی با زنبور عسلدستگاه گرده افشانی با زنبور عسلدستگاه گرده افشانی با زنبور عسلدستگاه گرده افشانی با زنبور عسل