هم رسان: اضطراب یکی از حالت های عاطفی مهم است، که برای کمک به فرد در مواجهه با تهدیدات احتمالی ایجاد می شود. اما در دنیای مدرن امروز، اضطراب به شیوه های ناکارآمدی بروز می کند که منجر به آسیب فرد از اختلالات ناتوان کننده می شودند. اما دانشمندان اخیرا در مطالعه ای موفق به شناسایی سلول های معروف به سلول های اضطراب در مغز موش شده اند که با تاباندن اشعه های نور بر آنها فعال و یا غیرفعال می شوند، به نظر می رسد این یافته ها دریچه ای رو به سوی درمان های ضد اضطراب در آینده باز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، این تحقیق نشان می دهد که هیپوکامپ نقش مهمی در پردازش احساسات اضطراب در مغز ایفا می کند. هیپوکامپ با آمیگدال و هیپوتالاموس ارتباط برقرار می کند، این دوبخش از مغز ضربان قلب، هورمون های استرس و دیگر رفتارهای مرتبط با اضطراب را کنترل می کنند.
دانشمندان عصب شناسی دانشگاه سان فرانسیسکو و مرکز پزشکی آیروینگ دانشگاه کلمبیا با هدف شناسایی سلول های هیپوکامپ که می توانند این احساسات اضطراب را کنترل کنند این مطالعه را بر روی موش ها انجام داده اند. این دانشمندان با استفاده از روشی با نام تصویربرداری کلسیومی که شناسایی سلول های عصبی فعال را ممکن می سازد، موفق به مشاهده سلول های مستقلی در ناحیه شکمی هیپوکامپ شدند که با مواجه شدن موش ها با موقعیت های القاء کننده اضطراب فعال شدند.
«رنه هن» سرپرست این تیم تحقیقات می گوید:” ما این سلول ها را سلول اضطراب نامیده ایم چرا که این سلول ها تنها زمانی فعال شدند که حیوان در موقعیت ترسناک قرار گرفت.

سلول های ایجاد کننده اضطراب کشف شدندنه تنها میزان فعالیت این خوشه های سلولی خاص رابطه ای مستقیم با سطح اضطراب در حیوان داشت، بلکه تاثیر این سلول های هیپوکامپ فعال شده در هیپوتالاموس به خوبی مشخص بود.”
در مرحله بعدی دانشمندان برای فعال و غیرفعال کردن این سلول های اضطراب از تکنیکی با نام اپتوژنتیک استفاده کردند که در آن از نور برای کنترل عصب های ژنتیکی استفاده می شود. نتایج به دست آمده از این آزمایش کاملا مشخص بود. فعال کردن این سلول های هیپوکامپ شکمی حتی زمانی که موش ها در وضعیت ایمنی قرار داشتند باعث افزایش سطح اضطراب و رفتارهای اجتنابی شد. در مقابل غیرفعال کردن این سلول ها باعث اختلال در رفتارهای القاء کننده ترس شد.
البته اضطراب در انسان ها پیچیده تر از تنها فعال و غیرفعال کردن سلول های خاصی در مغز است، اما این تحقیق می تواند نتایج مثبت و عملی در کمک به کنترل رفتارهای اضطرابی شدید در بعضی از افراد داشته باشد.  دانشمندان تلاش می کنند تا این سلول های اضطراب را با وسعت بیشتری مورد مطالعه قرار دهند و درباره تاثیر مشابه آنها در انسان تحقیق کنند. این تحقیق در مجله ی Neuron به چاپ رسیده است.