کنگره جهانی بهداشت دیجیتال 2016 ، یک کنفرانس پیشرو در مورد مراقبت های بهداشتی دیجیتالی در حوزه اینترنت اشیاء و صنعت فناوری اطلاعات (IT) می باشد.

این کنفرانس تمام جنبه های فناوری پزشکی و همراه از جمله سلامت الکترونیک (ehealth)، سلامت همراه (mhealth)،  کنترل سلامتی از راه دور، پزشکی از راه دور، ژنومیکس و healthcare IT را پوشش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید:

Home

e6ebad36-f89d-4d2e-9458-9018390fc244_UK

DIGITAL HEALTH WORLD CONGRESS 2016
22nd – 23rd June 2016
London ,UK
زمان و مکان برگزاری: 22-23 ژوئن 2016 (2-3 تیر ماه)/ لندن، انگلستان