هم رسان: خودروسازان بی وقفه تلاش می کنند فناوری اتومبیل های خودران را توسعه دهند. از جمله اینکه این خودروها را به حسگرها و الگوریتم هایی برای شناسایی موانع اطراف خود تجهیز کنند. بدین ترتیب خودروها می دانند برای حفظ ایمنی سرنشینان باید چه زمانی ترمز کنند، چگونه از موانع دوری کنند و بسیاری موارد دیگر.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از گیکی گجتز، به نظر می رسد فریب دادن اتومبیل های خودران کار بسیار ساده ای است و تنها با مخدوش کردن علائم راهنمایی و رانندگی می توان آنها را فریب داد.
محققان دانشگاه واشنگتن طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که می توان اتومبیل های خودران را با مخدوش کردن علائم راهنمایی و رانندگی فریب داد. الگوریتم تشخیص تصویر خودروها با توجه به علائمی که می بیند، تصمیم گیری می کند. محققان برای بررسی این موضوع، برچسبی را روی تابلوی توقف ممنوع زدند. الگوریتم تشخیص تصویر خودرو با مشاهده این تابلو فریب خورد و به اشتباه آن را تابلوی کاهش سرعت تشخیص داد.

این مسئله می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد به طور مثال زمانی که اتومبیل باید سرعتش را کاهش دهد، سرعت می گیرد و یا زمانی که باید به حرکت خود ادامه دهد ناگهان متوقف می شود. محققان بررسی های خود را با علایمی که تغییرات جزیی داشتن نیز تکرار کردند. آنها برای این کاری یک تابلوی گردش به راست را با کمی تغییرات جزیی در بالای یک تابلوی گردش به راست قرار دادند و متوجه شدند که الگوریتم تشخیص تصویر خودرو این تابلو را به اشتباه حداکثر سرعت 45 کیلومتر خوانده است. محققان اعتقاد دارند استفاده از اطلاعات متنی می تواند این مشکل را رفع کند. در هر حال این تحقیقات نشان می دهد که اتومبیل های خودروان برای عرضه عمومی هنوز مسیر طولانی را در پیش دارند.