هم رسان: مطالعه ی ارزشمندی در زمینه آلزایمر نشان داد که کلسترول موجود در مغز ممکن است نقش اساسی در تسریع تشکیل خوشه های بتا آمیلوئید ایفا کنند؛ دانشمندان بر این باورند که این خوشه ها مکانیزم اصلی است که منجر به بروز علائم تخریب کننده بیماری آلزایمر می شود.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس،  یک تیم تحقیقاتی بین المللی ، زیر نظر دانشگاه کمبریج، بر آن شدند که دریابند چه چیزی باعث می شود پروتئین های آمیلوئید بتا به شکل پلاک در مغز تجمع یابند و خوشه های پروتئینی را تشکیل دهند.
«وندروس کولو»، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید:” سطح آمیلوئید بتا موجود در مغز به طور معمول حدود هزار بار پایین تر از میزانی است که ما بتوانیم تجمع آن را در آزمایشگاه مشاهده کنیم بنابراین چه فرآیندی در مغز موجب تجمیع آن می گردد؟”
کلسترول به عنوان یک مولکول مرتبط با بیماری قلبی عروقی، ترکیب بسیار مهمی به شمار می رود و در غشا تمام سلول های بدن ما وجود دارد. کلسترول موجود در مغز نقش بسیار مهم و اساسی در عملکرد این عضو بدن دارد. بیش از 25 درصد کل کلسترول بدن در مغز یافت می شود و مطالعات نشان می دهد که بدون این میزان کلسترول مغز ما کار نخواهد کرد.

چطور کلسترول مغز موجب تسریع بروز آلزایمر می شود؟از آنجا که سد خونی مغزی به طور معمول مانع ورود کلسترول از خون به مغز می شود، مغز فرآیندهای مخصوص به خود را توسعه داده تا مستقل از اندام های دیگر بدن کلسترول تولید کند. در نتیجه کلسترول بالای خون که موجب مشکلات قلبی و عروقی می شود، لزوماً ارتباطی با میزان کلسترول بالای مغز ندارد.
در تحقیقات جدید، که با هدف بررسی دلیل تجمع پروتئین های آمیلوئید بتا صورت گرفته است، نشان می دهد که کلسترول موجود در غشای سلول های لیپیدی مغز موجب انباشت مولکول های آمیلوئید بتا می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که در مدل سازی آزمایشگاهی انباشت آمیلوئید بتا با فاکتور 20 در حضور کلسترول افزایش می یابد.
البته با توجه به تعامل پیچیده بین عملکرد مغز و کلسترول، نمی توان به سادگی گفت که با کاهش کلسترول مغز می توان از بروز آلزایمر جلوگیری کرد. افزون بر اینکه مغز برای آنکه بتواند به طور موثر کار کند به کلسترول نیاز دارد.
وندروس کولو می گوید:” برای ما اکنون مسئله، چگونگی حذف کلسترول از مغز نیست بلکه آن است که چگونه نقش کلسترول در بیماری آلزایمر را از طریق تنظیم تعامل آن با آمیلوئید کنترل کنیم. ما نمی گوییم که کلسترول تنها محرک انباشت این فرآیند است اما مطمئنا یکی از آن هاست.”
در طول سال های اخیر، تحقیقات گمراه کننده و بی نتیجه در رابطه با اثرات استاتین های پایین آورنده کلسترول بر عملکرد شناختی انجام شده است. در حالی که برخی تحقیقات، با تعداد گروه های بسیار کم، استفاده از استاتین را در بروز زوال عقل نشان می دادند برخی دیگر نتایج کاملاً معکوسی داشتند و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل را نشان می دادند.
در تحقیق اخیر، توضیح جالبی برای چنین تفاوتی ذکر شده است با تاکید بر اینکه موارد بیوشیمیایی مختلفی می تواند موجب زوال عقل شود. در برخی افراد، استفاده از داروهای کاهش دهنده کلسترول ممکن است اثرات محافظتی در شناخت، با کاهش توده های آمیلوئید بتا در مغز داشته باشد.
این تحقیق در journal Nature Chemistry به چاپ رسیده است