هم رسان: برای آنکه بتوان با آرامش خاطر و امنیت از خودروهای خودران در خیابان ها و جاده های عمومی استفاده کرد، می بایست آزمایش های فراوانی بر روی این خودروها انجام شود تا بتوان اطمیمنان یافت که این خودروها همان عملکردی را دارند که می گویند و می توانند با شرایط و موقعیت های که ممکن است در خیابان یا جاده با آن روبرو شوند خود را تطبیق دهند، به ویژه زمانی که پشت فرمان خودروی دیگر یک انسان نشسته باشد.

به گزارش هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، اکنون سازندگان خودروهای خودران، جاده های جدیدی را برای آزمایش خودروهای خود در اختیار دارند. چین اخیراً اعلام کرده است که به سازندگان این نوع خودروها اجازه خواهد داد تا خودروهای خود را در جاده های عمومی این کشور آزمایش کنند. البته تمامی جاده های عمومی چین در اختیار این تولیدکنندگان قرار نمی گیرد بلکه آن ها می توانند از تنها برخی جاده های این کشور و تحت شرایط خاص برای آزمایش استفاده کنند.

پیش از شروع این آزمایشات، چین قوانین جدیدی را تصویب خواهد کرد و تا پیش از تصویب این قوانین از ورود خودروهای خودران به بزرگراه های خود جلوگیری خواهد کرد. با اعلام این قوانین، شرکت ها می توانند به صورت موقت خودروهای خودرو را در این جاده ها آزمایش کنند.
چین اولین کشوری نیست که چنین اجازه ای را صادر کرده است، اما با پیوستن این کشور به فهرست رو به رشد کشورهای حامی این فناوری، می توان داده ها و اطلاعات بیشتری را برای بهبود این فناوری و استفاده ایمن از آن به دست آورد.