دوشنبه, ژانویه 21, 2019

کارگاه آموزشی بین المللی سیستم های خود تنظیم شونده داده محور

ظهور فن آوری های فراگیر و همه جا  حاضر در کنار رسانه های اجتماعی منجر به فرصت های بی سابقه ای در استدلال  در...

کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت انرژی برای اینترنت اشیاء و ابر...

با ظهور اطلاعات جدید، فناوری های ارتباطی بی سیم و فناوری های تشخیص منطقه جغرافیایی، برنامه های کاربردی ابتکاری جدیدی در جهت حرکت به...

کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و ابر آتی

چشم انداز اینترنت اشیاء (IOT) در جهت ارائه زیرساخت های پویا و جهانی شبکه به طوری که  قابلیت پیکربندی خودکار و هوشمندی جزو خصیصه...

کنفرانس بین المللی اینترنت مردم

با توجه به نقشه افراد جامعه که به مردم جامعه به عنوان مؤلفه های سایبری اشاره دارد، اینترنت مردم، پدیده ایست که بر روی...

کنفرانس بین المللی استفاده مجدد و یکپارچه سازی اطلاعات

با توجه به افق در حال ظهور IT اطلاعات محور که پیامد های عظیم اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد، پردازش و یکپارچه...

کنفرانس بین المللی سیستم های اطلاعاتی وب سیار

حوزه های وب، فناوری سیار، و سیستم های اطلاعاتی چند سالی است که یک توسعه پیوسته و پایدتر را از طریق پژوهش ها و ...

کنفرانس بین المللی محاسبات و ارتباطات مقیاس پذیر

مقیاس پذیری یکی از معیارهای ارزیابی کلیدی برای محاسبه ظرفیت پردازشی سیستم های نرم افزاری است. مقیاس پذیری بالا نشان دهنده یک نوع کشش...

کنفرانس بین المللی شهر های هوشمند ایجاد شده توسط اینترنت اشیاء...

ابتکار شهر های هوشمند است که یک ایده برگرفته و ناشی شده از فناوری ICT است، با این استدلال که ایده شهر های هوشمند...