هم رسان: «فیل تینگ» از نمایندگان دموکرات سانفرانسیسکو اخیراً لایحه ای را برای ممنوعیت فروش خودروهای سوخت فسیلی در کالیفرنیا از سال 2040 تقدیم مجلس این کشور کرده است.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، در صورت تصویب این لایحه، این قانون از ابتدای سال 2040 در این کشور اجرایی خواهد شد. این قانون در مورد خودروهای تجاری با بیش از 10،000 پوند اعمال نمی شود و از تردد خودروهای احتراق داخلی موجود جلوگیری نخواهد شد.

کالیفرنیا فروش خودروهای سوخت فسیلی را از سال 2040 ممنوع می کندهند، چین و کشورهای اتحادیه اروپا نیز فروش خودروهای بنزینی (احتراق داخلی) را از سال 2030 و 2040 ممنوع خواهند کرد و به دنبال آن بریتانیا نیز از سال 2050 این قانون را اجرا خواهد کرد.
این برنامهها نوید تغییر بزرگی در صنعت خودرو را می دهد و متکی بر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت ها است. بنابراین به نظر می رسد طرفداران خودروهای بنزینی مدت کمی زمان دارند تا از خودروهای بنزینی خود لذت ببرند.