هم رسان: بازی اندرویدی Iron Throne یک بازی استراتژی جدید از استدیو Netmarble اسست. این بازی از مکانیک های برپایی یک حکومت پادشاهی نیز استفاده می کند. شما یک قلمرو پادشاهی می سازید، ارتشی تشکیل می دهید و به دشمنانتان حمله می کنید. این بازی چند حالت متفاوت برای هر دو حالت PvE و PvP بازی ارائه می دهد. علاوه بر این ، قلعه ها و عناصر سطح بندی مختلف بازی موجب می شود تا تازگی و هیجان بازی حفظ شود.

قیمت: رایگان با خرید درون برنامه ای
دانلود : Iron Throne