هم رسان: تحقیقات جدید مرکز John Innes در بریتانیا نشان می دهد که می توان گل کلم، کلم بروکلی، کلزا و دیگر محصولات کشاورزی را طوری مهندسی کرد که برای کشت در دنیایی که از تغییرات آب و هوایی به ستوه آمده است مناسب تر باشند.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، مسئله اصلی در ژن این محصولات قرار دارد که نحوه توزیع بذرها را تحت تاثیر قرار می دهد. با تغییر دادن ترموستات مجازی این ژن ها، پراکندگی بذرها در دمای بالاتر ممکن خواهد بود که این مسئله برداشت محصولات را در شرایط آب و هوایی گرم افزایش خواهد داد.
این مطالعه راه حلی برای مشکل پراکندگی زودرس بذرها که همچنین به عنوان باز شدن غلاف بذرها هم شناخته می شود، ارائه می کند، این پدیده در اثر باز شدن غلاف بذرها پیش از برداشت محصول رخ می دهد. به گفته محققان، برای مثال کشاورزان کلزا، به طور متوسط سالیانه 15 تا 20 درصد از محصول خود را از دست می دهند. همچنین طبق گزارشات اخیر به نظر می رسد شرایط محصولات کشاورزی در مواجهه با گرمای شدید وخیم تر خواهد شد.

کشاورزی: همه چیز در ژن هاست: سازگاری مواد غذایی با آب و هوای گرمدکتر وینود کوار یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید:” این طور به نظر می رسد که گویی یک ترموستات در این بذر ها وجود دارد که پراکندگی پر و یا باز شدن غلاف بذر را کنترل می کند. از آنجایی که با نحوه عملکرد این ترموستات آشنا شده ایم، در آینده می توانیم با تنظیم مجدد این ترموستات کاری کنیم که پراکندگی بذر در دمای بالاتر نیز به سرعت یکسانی انجام شود.” این هدف با تغییر دادن ژن INDEHISCENT (IND) که پیش از این به عنوان مسئول باز شدن غلاف بذرها معرفی شده است به دست خواهد آمد، که منجر به تولید محصولاتی مقاوم در برابر دما خواهد شد که به عقیده دکتر کومار رویایی دست یافتنی است .
دکتر شیران لی در تلاش خود برای نشان دادن ارتباط بین دما و باز شدن پوسته بذر ها شاهد رشد میوه ها در آرابیدوپسیس و راک کرس در دمای بالا بود.
در دماهای بالاتر دیواره سلولی بذرها که در معرض شکست هستند ، شکننده تر می شوند که این مسئله سرعت باز شدن بذرها را افزایش خواهد داد محققان برای فهمیدن این که آیا این یافته ها در مورد گونه های دیگر نیز صدق می کنند یا خیر، آزمایشات بیشتری را در مورد کپسلا روبلا (معروف به کیسه کشیش که نوعی شب بو است)، شاهی خودرو و کلزا انجام داده اند.
محققان دریافتند که این نتایج در مورد خانواده کلزا صدق می کند که این خانواده شامل کلم، گل کلم، کلم بروکلی، کلم پیچ و همچنین کلزا می شود.
نتایج به دست آمده از این تحقیق راه های جایگزینی برای پرورش محصولات در مواجهه با هوای گرم ارائه می دهند. اصلاح محصولات به عنوان وسیله ای برای رسیدگی به عرضه مواد غذایی در آینده، ممکن است عملکرد بهتری نسبت به ایده از مزارع شناور سه طبقه داشته باشد.