کنفرانس همه چیز در مورد API ، تنها رویدادی است که بر روی زبان اکوسیستم به هم پیوسته ی راه حل های فناوری، خدمات، برنامه ها و سیستم عامل های کاری و شخصی تمرکز دارد.

این رویداد فشرده حاوی کارگاه های آموزشی، سخنرانی های تخصصی، فرصت های همکاری و غیره می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.allabouttheapi.com

1456331391

All about the API

07/18/2016 – 07/21/2016

Las Vegas, Nevada

زمان و مکان برگزاری: 18 -21 جولای 2016 (28-31 تیر 1395)/ لاس وگاس، آمریکا