هم رسان: اصلا جای تعجب نیست که شاهد افزایش نسبی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در زمینه پزشکی هستیم، طوریکه حتی دولت ها نیز از چنین برنامه ها و اقداماتی پشتیبانی می کنند. دلایل خوبی برای این مسئله وجود دارد، برای مثال کامپیوتر ها برخلاف انسان ها به هیچ وجه خسته نمی شوند و به هیچ وجه از کسی جانبداری نمی کنند، به همین دلیل گاهی اوقات هوش مصنوعی کمک می کند تا چیزهایی که پزشکان فراموش کرده یا نادیده گرفته اند را در نظر گرفت.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از ابرگیزمو، در واقع مطالعه اخیر نشان می دهد زمانی که کامپیوتر ها در مقابل متخصصان پوست قرار می گیرند، این کامپیوترها هستند که در مورد تشخیص سرطان پوست عملکرد بهتری دارند. این مطالعه حاکی از این است که هوش مصنوعی می تواند 95 درصد از تومورهای ملانوما را تشخیص دهد در حالیکه متخصصان پوست 86.6 درصد از این تومورها را شناسایی می کنند. این فاصله چندان هم زیاد نیست، اما این حقیقت که هوش مصنوعی تقریبا 10 درصد دقت بیشتری نسبت به رقبای انسانی خود دارد، می تواند به این معنا باشد که می توان جان انسان های بیشتری را با این تکنولوژی نجات داد.

به هر حال اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که در این تحقیق تنها از 58 پزشک پوست از سرتاسر دنیا استفاده شده است که شامل متخصصانی با سابقه کار بیشتر از 5 سال، افرادی با تجربه کار 2 تا 5 سال و افرادی با کمتر از 2 سال تجربه کار هستند.
هوش مصنوعی علاوه بر تشخیص بهتر تومورهای ملانوما در مقایسه با پزشکان، این تکنیک در موارد اندکی دچار تشخیص اشتباه می شود که این به معنای عدم جراحی های غیر ضروری در بیماران است. گفته می شود که هوش مصنوعی به هیچ وجه به این زودی ها جایگزین پزشکان نخواهد شد، اما به انجام درمان های پیشرفته و بیشتر کمک خواهد کرد و می تواند مواردی که دور از چشم پزشکان باقی مانده است را نشان دهند.