هم رسان: سلول های بنیادی برنامه ریزی شده می توانند برای درمان انواع بیماری ها به کار روند اما تولید این سلول ها کار بسیار سختی است.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از انگجت، کشت سلول های بنیادی به تعداد زیاد کار بسیار مشکلی است و رشد آنها در سطوح دو بعدی کار چندان عملی نیست. در این شرایط کارهای تحقیقی می تواند به کمک بیاید. محققان به تازگی به روشی دست یافته اند که با استفاده از آن می توان سلول های بنیادی عصبی را در مقادیر زیادکشت کرد بدون آنکه آسیبی به آنها وارد شود. در این روش با به به کارگیری پلیمرهای مبتنی بر ژل این امکان فراهم می شود تا سلول های نابالغ در توده های سه بعدی رشد کنند.

تولید سلول های بنیادی با توده های ژلی سه بعدی برای درمان بیماری های مغزیژل ها به سلول های بنیادی کمک می کنند تا در محیط زیست خود بازسازی شوند و با یکدیگر در ارتباط باشند. همین امرکلید اصلی حفظ و نگهداری stemness (بنیادی بودن) در حالت سه بعدی است. در این روش ،کشت سلولی تنها 16 اینچ مربع (حدود 40 سانتی متر) فضا اشغال می کند اما در روش معمولی دو بعدی به 16 فوت مربع (حدود 4 متر) فضا نیاز است. در این روش مواد غذایی و انرژی کمتری مصرف می شود و کل توده تنها 0.03 اینچ طول دارد. یک پزشک می تواند تعداد زیادی سلول های بنیادی را بدون نیاز به اختصاص فضای قابل توجهی کشت دهد.
این تکنیک بر روی سلول های بنیادی دیگر استفاده نمی شود زیرا حالت stemness از طریق سفتی ژل به آن ها منتقل می شود. اکنون با دسترسی به تعداد زیادی سلول های بنیادی عصبی، محققان به دنبال افزایش امکان ترمیم آسیب های نخاعی یا درمان بیماری های مغزی مانند پارکینسون هستند. گام بعدی تزریق مستقیم این سلول ها به بدن است. در صورتی که این اتفاق صورت بگیرد، بیماری های مغزی می توانند به طور کامل درمان شوند.