هم رسان: در سال‌های گذشته رویدادهای فاجعه آمیز زیادی در جهان رخ داد. زد و خورد اقتصادی که برخی از کشورهای اروپایی و روسیه را به خود درگیر کرده بود، به یک درگیری جدی در اوکراین تبدیل شد و با حضور ارتش نظامی آمریکا و اروپا در منطقه حادتر شد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان، همزمان مناقشات بر سر سوریه ادامه داشت و تظاهراتی ساده در این کشور به جنگی خونین تبدیل شد. هنوز هم جنگ سوریه به عنوان یک درگیری بزرگ برای جهان امروز به حساب می‌آید.
حضور گروه داعش در سوریه، جهان را در معرض خطر حملات تروریستی قرار داده است. این دولت افراطی در ظاهر به دنبال تأمین امنیت جهانی در برابر حملات تروریستی است.
در حال حاضر، روسیه و ایالات متحده بر سر ماجرای سوریه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. آمریکا می‌خواهد رژیم سوریه سقوط و داعش برای همیشه ریشه کن شود اما روسیه اصرار بر ابقاء رئیس جمهور سوریه و همزمان حذف داعش دارد.

2016-10-24_094000
در این شرایط یک گروه هکری به نام Anonymous یا ناشناس مأموریت سرکوب دولت‌های ستمگر جهان را بر عهده گرفته است و با ارسال فیلم‌هایی احتمال بروز جنگ جهانی سوم را تذکر داده است.
این گروه به شدت با ایالات متحده و سیاست‌های آن در مورد جنگ در خاورمیانه و همچنین رویدادهای محلی مانند انتخابات ریاست جمهوری این کشور مخالف است. در یکی از فیلم‌های اخیر، گروه هکری ناشناس، جهان را به ایستادگی در برابر نظام آمریکا توصیه نموده است.

منبع: hackernews